Apie mus

VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBO „PRAGIEDRULIAI“ MISIJA

 • puoselėti Vilniuje gyvenančių rokiškėnų ir Rokiškio krašto žmonių ryšius;
 • saugoti ir perduoti ateinančioms kartoms Rokiškio krašto
 • tradicijas ir etninę kultūrą;
 • istorinį, kultūrinį ir gamtinį paveldą;
 • garsinti, remti Rokiškio kraštą ir žmones;
 • skatinti Lietuvos sostinėje Vilniuje veikiančių organizacijų bendradarbiavimą su Rokiškio krašto organizacijomis;
 • įtraukti į klubo veiklą Vilniaus rokiškėnų šeimas, vaikus, jaunimą.

Tai užtikrina klubo uždavinių įgyvendinimą, veiklos tęstinumą, atnaujinimą, plėtimą.

SVARBIAUSIOS KLUBO NARIŲ VERTYBĖS

 • Meilė ir pasišventimas gimtajam kraštui ir jo žmonėms
 • Dalyvavimas klubo veikloje
 • Klubo veiklos rėmimas patarimais, darbu, aukomis
 • Gimtojo krašto garsinimas kultūrinių tradicijų puoselėjimas