Kategorijos
Skelbimai

Kviečiame į knygų pristatymą

Gerbiamieji ir Mielieji!

Maloniai kviečiame ROKIŠKĖNUS ir visus prijaučiančius š. m. vasario 19 d., pirmadienį, 17:30 val. dalyvauti Martyno Mažvydo bibliotekos Renginių erdvėje (III a.)  vyksiančiame Aušros Vasiliauskienės „Rokiškio dvaro meno kolekcija“ ir Mariaus Daraškevičiaus „Nuo Egipto iki Zakopanės. Rokiškio dvaro rūmų raida iš valgomojo perspektyvos“ knygų pristatyme/diskusijoje apie Rokiškio dvarą.

Plačiau:

https://www.lnb.lt/renginiai/11162-pokalbis-rokiskio-dvaro-naujausi-tyrimai

Pagarbiai

Rokiškėnų klubo taryba

Kategorijos
Naujienos

Šventinis sveikinimias

Mieli „Pragiedrulių“ klubo nariai!

Sveikinu visus klubo narius artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

Jūs Dievo Apvaizdos ir geriausių ketinimų vedini sukūrėte klubą ir darbuojatės gimtojo krašto labui.

Manau, jog meilė gimtajam kraštui, prasmingi darbai, geriausios mintys apie tėviškę klubo narius pakylėja ir įkvepia. Iš tikrųjų tai yra klubo savastis ir charakteristika.

Nepraraskite ryšių su savo gimtaisiais vienkiemiais, kaimeliais ir miesteliais, visapusiškai padėkite jiems ir ten gyvenantiems žmonėms.

Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms stiprios sveikatos, giedros nuotaikos, naujų iniciatyvų ir tvirtų ryšių su gimtuoju kraštu.

Laikinai einantis klubo pirmininko pareigas
Eugenijus Driskius

Kategorijos
Naujienos

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ 25 metų veiklos sukaktis

Mieli kraštiečiai,

maloniai kviečiame Jus į šventinį, 25-ųjų Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ gyvavimo metų, susirinkimą.

2023 metų lapkričio 12 dieną, 11 valandą, Tuskulėnų rimties parko memorialo salėje (Žirmūnų g. 1F)

10:00-11:00 val. – dalyvių rinkimasis

11:00-12:00 val. – Vilniaus rokiškėnų ir svečių kalbos

Dalyvaus Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, Rokiškio rajono savivaldybės įstaigų, rajono laikraščių „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio sirena“, atstovai, kraštiečiai.

12:00-13:00 val. – Rokiškio rajono mėgėjų teatras „Šnekutis“. Edmundo Untulio komiška meilės istorija „Nosis su apgamu“.

13:00-15:00 val. – suneštinės vaišės, bendravimas.

Renginio metu bus galima pabendrauti su svečiais ir kraštiečiais.

Laukiame atvykstant.

Negalinčius atvykti kviečiame žiūrėti renginio transliaciją. Tereikia lapkričio 12 dieną, 11:00 valandą atsidaryti šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=aGvOQdZkQd8

Pagarbiai
Klubo taryba

Kategorijos
Naujienos

Kviečiame į Rokiškio miesto šventę

Mieli kraštiečiai!

Kviečiame dalyvauti Rokiškio miesto šventėje rugsėjo 22-24 dienomis. Dėl vykimo į Rokiškį kreipkitės į Vilniaus rokiškėnų klubo ,,Pragiedruliai” pirmininką algį Narutį telefonu: +370 699 60911

Kategorijos
Mirtys

Netekome Prano Jasinevičiaus

Mieli kraštiečiai!

Eidamas 101-uosius metus mirė ilgametis ,,Pragiedrulių ” klubo narys, mano pusbrolis Pranas Jasinevičius. Laidotuvės šį šeštadienį, rugsėjo 16 d., Kairėnų kapinėse. Atsisveikinti galima Vilniuje laidojimo rūmų (Olandų g. 22) pirmojoje salėje rugsėjo 16 d. nuo 8,30 iki 11.30 val. Šv. Mišios už velionį Petro ir Povilo bažnyčioje rugsėjo 16 d. 7.30 val.

Pagarbiai

Vilius Jasinevičius

Kategorijos
Skelbimai

Kviečiame į koncertą

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla tęsia renginių ciklą, skirtą mokyklos jubiliejiniams metams – mokyklos įkūrimo 140 m. ir atkūrimo 65 m. paminėti.

Gegužės 13 d. 15 val. Rokiškio krašto muziejuje vyks Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklą baigusių ir tęsiančių profesionalią muzikinę veiklą mokinių koncertas „Sugrįžimai“.

Projektą „Koncertą „Sugrįžimai“ įgyvendina asociacija Rokiškio muzikos klubas ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla. Projektas finansuojamas Rokiškio rajono savivaldybės „Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programos“ priemonės ,,Kultūros ir sporto NVO finansavimas“ lėšomis.

Kategorijos
Naujienos

Ekskursija į Rokiškį

Mieli kraštiečiai!

Birželio 10 d. kviečiame į ekskursiją po Rokiškio kraštą. Planuojame aplankyti Ilzenbergo dvarą, su gidu pasivaikščioti nuo Rokiškio bažnyčios iki Rokiškio krašto muziejaus, užsukti į Obelių istorijos muziejų. Ekskursijos kaina apie 50 Eur. Dėl registracijos ir iškilusių klausimų skambinkite Liuminai. Tel. Nr. 8 686 71439.

Kategorijos
Naujienos

DĖL JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS PAVADINIMO

Sveiki mieli kraštiečiai,

Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“ kreipiasi į Rokiškio rajono savivaldybės tarybą.
Klubo misijos viena iš svarbiausių dalių yra mūsų gimtojo krašto istorinio kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, todėl pateikiame savo argumentus šiuo klausimu.

Mes pasisakome už Juozo Tumo-Vaižganto vardo išsaugojimą švietimo įstaigos pavadinime ir pastato istorinėje vietoje. Svarbus faktas, kad jame buvusiai Rokiškio gimnazijai 1933-05-16 buvo suteiktas kan. Juozo Tumo-Vaižganto vardas. 1937-04-29 minint rašytojo mirties 4 metų sukaktį šalia šio pastato buvo atidengtas skulptoriaus B. Bučo sukurtas ir visas sovietų okupacijos negandas pergyvenęs paminklas rašytojui.

Sovietmečiu buvo atimtas gimnazijos vardas, ji pavadinta
revoliucionieriaus E. Tiškaus vardu, o tai atrodė ne tik gimnazijos vardo išniekinimas, bet ir lietuvių tautos atminties naikinimas. Atgavus Nepriklausomybę, Juozo Tumo-Vaižganto vardas gimnazijai grąžintas. Tokiais dalykais išlaikomas ir Lietuvos valstybingumo tęstinumas.

Senasis pastatas turi savo aurą. Su Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija susijusios daug iškilių asmenybių, baigusių šią mokymo įstaigą. Gimnazistai, mokydamiesi tose erdvėse, turėtų jausti įpareigojimą tęsti ankstesnių kartų darbus, būti naudingais Rokiškio kraštui ir Lietuvai.

Dauguma mūsų klubo narių ir steigėjų yra šios gimnazijos auklėtiniai, aštuoniems gimnazijos auklėtiniams yra suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas, gimnaziją baigė visai Lietuvai ir net pasauliui žinomų mokslininkų,
menininkų, politikų, verslininkų, visuomenės veikėjų.

Prašome atsižvelgti į tai, kad daugumai iškilių mūsų krašto žmonių gimnazija padarė didžiausią teigiamą poveikį jų asmenybės vystymuisi ir gimnaziją jie siejo ir sieja su požiūriu į gimtąjį kraštą, kurio dalis yra ir gimnazija.

Vilniaus rokiškėnų klubas neturi kompetencijos ir nevertins švietimo tinklo optimizavimo rodiklių ar su tuo susijusių galimų pertvarkos rezultatų.

Tikimės, kad Taryba atsižvelgs į visuomenės ir mūsų klubo išdėstytus argumentus ir priims išmintingą sprendimą.

Vilniaus rokiškėnų klubas
„Pragiedruliai“ tarybos vardu
Algis Narutis
Rokiškio krašto garbės piliečiai
Venantas Mačiekus,
Algimatas-Stanislovas Kliauga

Pranešimas buvo išsiųstas Rokiškio rajono savivaldybės institucijoms, kurios turės šiuo klausimu priiminėti sprendimus.

Prašau ir Jus viešai pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu mūsų tinklaraščio grupėje Rokiškėnų aidas klubo grupė.

Kategorijos
Naujienos

Metinis klubo susirinkimas

Sveiki, mieli kraštiečiai ir svečiai!

Maloniai kviečiame Jus į Vilniaus rokiškėnų klubo metinį susirinkimą.

Susirinkime dalyvaus Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, Rokiškio rajono savivaldybės įvairių įstaigų atstovai, laikraščių „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio sirena“ darbuotojai.

Bus galima tiesiogiai pabendrauti su svečiais.

Klubas rengia loteriją kiekvieno laikraščio 3 mėnesių, o žurnalo metinę prenumeratą kraštiečiams, kurie yra užsiprenumeravę arba užsiprenumeruos 2023 metams šiuos leidinius:

 • Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“;
 • laikraštį „Gimtasis Rokiškis“,
 • rajono laikraštį „Rokiškio sirena“.

Naujas knygas pristatyts biblioteka ir mūsų klubiečiai. Bus galima įsigyti.

Kviečiame dalyvauti, įsigyti knygų, užsiprenumeruoti leidinius ir pirmiems sužinoti paskutines gimtinės naujienas.

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2023 m. vasario 26 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje antrojo aukšto salėje Pamėnkalnio g. 13, Vilnius, nuo 11 val.

DARBOTVARKĖ

11:00

 • Dalyvių registracija.
 • Vilniaus rokiškėnų literatūros kūrinių paroda-pardavimas.
 • Rokiškio rajono savivaldybės laikraščio ,,Gimtasis Rokiškis”, ,,Rokiškio sirena” ir Rokiškio krašto kultūros žurnalo ,,Prie Nemunėlio” prenumerata.

12:00

 • Asociacijos (klubo) pirmininko metinis pranešimas ir klubo 2022 metų ataskaita.
 • Asociacijos (klubo) buhalterio rinkimai.
 • Asociacijos (klubo) revizoriaus  rinkimai.
 • Skelbimai

12:30

13:15 -15:00

 • Suneštinės vaišės, bendravimas.

Laukiame susitinkant.

Pagarbiai.

Kategorijos
Naujienos

Visuotinis klubo susirinkimas

Mieli kraštiečiai,

Skelbiamas neeilinis visuotinis Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2022 metų spalio 22 dieną, 11 valandą, Žirmūnų g. 1F – Tuskulėnų rimties parko memorialo salėje.

Susirinkimo darbotvarkėje:

 • 2020 metų klubo pirmininko ir revizoriaus ataskaita, metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 • 2021 metų klubo pirmininko ir revizoriaus ataskaita, metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 • Klubo įstatų pakeitimo tvirtinimas.
 • Dėl klubo buveinės.
 • Klubo valdymo organų (tarybos ir revizoriaus) rinkimai.

Jei kvorumo nebus 2022-10-22 d. 11 val. klubo narių susirinkime (t.y. 2022-10-22 11 val. klubo narių susirinkimas bus laikomas neįvykusiu), 2022-10-22 d. 12 val. šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris įvyks adresu Žirmūnų g. 1F, Vilnius ir kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Po oficialios dalies laukia:

 • kultūrinė programa: prisiminimai apie Ireną Jasiūnaitę, klubo dainorėlių pasirodymas.
 • Suneštiniai pietūs.


Pagarbiai.
Vytautas Butėnas
pirmininkas
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ
KLUBAS „PRAGIEDRULIAI”
[email protected]
www.rokiskenai.lt