Kategorijos
Archyvas Naujienos

Archyvas 2011

________________________________________________________________________________
2011 m. gruodžio 14 d. Kauno Karininkų Ramovėje įvyko Kauno rokiškėnų susitikimas su Vilniaus rokiškėnų klubo pirmininku Algiu Naručiu ir Kauno sėlių klubo nariais, Rokiškio savivaldybės atstovu.
Algis Narutis papasakojo apie Vilniaus rokiškėnų klubo veiklą. Po to vyko diskusija.
Diskusijos metu buvo svarstyta:
Dalyvaujantis jaunimas palaikė Kauno rokiškėnų klubo idėją ir informavo, kad aktyviai prisidėtų prie klubo veiklos, kartu įtraukiant į veiklą ir pagyvenusio amžiaus žmones bei Sėlių klubą.
Rokiškio Savivaldybės mero pavaduotojas, informavo, kad palaikytų klubo idėją, nes jis labiausiai reikalingas patiems Kauno rokiškėnams, kaip galimybė palaikyti ryšius su kraštiečiais Kaune ir gimtinėje.
Visi palaikė mintį, kad Kauno rokiškėnams reikia burtis.
Buvo iškeltos dvi idėjos dėl galimos organizacijos. Pirmoji kaip atskiras vienetas ar jungtinė veikla su „Pragiedruliais“. Antroji kaip Sėlių klubo papildymas. Bendros pozicijos šiuo klausimu nesurasta.
Nutarta sušaukti didesnį Kauno rokiškėnų susirinkimą ir šį klausimą svarstyti iš naujo, kad surasti vieningą poziciją.
Naujo susirinkimo organizavimui paskirti atsakingus Kauno rokiškėnus: Mintautę Šeškaitę, Karolį Leišį, Arvydą Matuzonį.
Iki gruodžio 21 dienos priimti sprendimą dėl susirinkimo datos ir vietos, parengti dienotvarkę, organizuoti Kauno rokiškėnų kvietimą į būsimą renginį.
_____________________________________________________________________________________
Ketvirtadienį 2011.12.29. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje įvyko iškilmingas 2011 m. Kultūros ministerijos premijų laureatų apdovanojimas. Diplomai ir premijos buvo įteiktos devyniolikai kultūros ir meno kūrėjų bei vienai kultūros įstaigai.
„Matau, kad šiandien čia netelpa visi norintys – taip ir turi būti masiniuose renginiuose. Sveikinu jus visus su tarpušvenčiu, kuris yra šviesus, prasmingas, ko nepasakysi įsijungęs televizorių, kur nei mūsų, nei jūsų nelabai yra, yra daugiau kriminalinių naujienų. Manau, kad kada nors ateis laikas ir mūsų kultūrai. Mano širdyje yra pakankamai šviesu. Važiuodamas po Lietuvą, išvykęs su lietuvių kūrėjais į užsienį mačiau labai daug kūrybingumo, labai daug prasmės, labai daug šviesos. Todėl tikrai pagrįstai metų pabaigoje mes čia susirinkę turime kuo pasidžiaugti“, – sausakimšai salei sveikinimo žodžius skyrė kultūros ministras Arūnas Gelūnas.
Kultūros ministerijos premijų laureatais tapo ir diplomus iš kultūros ministro rankų atsiėmė ir mūsų kraštietis, fotomenininkas Klaudijus Driskius kilęs iš Rokiškio r., Ažubarsčio k.. Biografija.
Gerbiamas Klaudijau,
Leiskite nuoširdžiai Jus pasveikinti gavus Balio Buračo fotografijos meno premiją – garbingą apdovanojimą už pasiekimus kuriant ir įprasminant gyvenimo momentus. Linkime, kad Jūsų atkaklus ilgametis darbas įamžinant pačius nuostabiausius, netikėčiausius gyvenimo momentus, būtų geriausias pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis kitiems, šios meno srities siekiantiems. O mes, Jūsų kraštiečiai, didžiuojamės Jumis ir linkime Jums daug sveikatos, išminties bei ryžto tęsiant šį puikių kūrybinį darbą. Nuoširdžiai linkime ir toliau darbuotis Lietuvos ir mūsų gimtojo krašto, Rokiškio labui.
Juk tik Jūs, gyvenimo fotografas, galite sustabdyti akimirką žavingą…
Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/kulturos-ministerija-pagerbe-labiausiai-2011-metais-kulturai-nusipelniusius-asmenis-29-187456#ixzz1hxXvJnGR
_______________________________________________________________________________________
2011.03.28 17.00 val. Gedimino pr. 2/1-24 diskusija:
Naujos klubo galimybės plėsti veiklą įtraukiant daugiau jaunimo. Ką galime padaryti šiuo klausimu?
Vilniaus rokiškėnų tinklalapio atnaujinimo galimybės.
Dalyvauja kviesti dalyviai.
Mieli kraštiečiai,
Rokiškio rajono savivaldybės meras Almantas Blažys kviečia 2011 m. kovo 18 d. 17 val.dalyvauti iškilmingoje Rokiškio krašto garbės piliečių regalijų teikimo ceremonijoje, kuri vyks Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijos rūmuose (Didžioji g. 4).
Garbės piliečių pagerbimo ceremonijoje dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kazulėnas.
Sudėtinės vaišės.
Pirmininkas
Algis Narutis  
Vilniaus mokytojų namai
Valstybinė kalbos inspekcija
Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos 1999 metais paskelbė Tarptautine
gimtosios kalbos diena. Jau penktus metus Vilniaus mokytojų namai ir
Valstybinė kalbos inspekcija šia proga rengia šventę.
Kviečiame Jus į vakarą, skirtą
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
Valstybinė kalbos inspekcija apdovanos įmones už 2010
metais įregistruotus gražius lietuviškus pavadinimus.
Lietuvių poetų eilėraščius skaitys Juozas Šalkauskas,
koncertuos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja solistė
Aušra Liutkutė ir jos studentės, skambės dainos iš M. K. Čiurlionio
ir V. Palukaičio sudaryto rinkinio „Vieversėlis“.
Renginį ves Donatas Smalinskas.
Vakaras vyks 2011 m. vasario 21 d.
Vilniaus mokytojų namų svetainėje
(Vilniaus g. 39/6)
Pradžia 18 val.
2011.02.12 12.00 val. Vilniuje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio g. 13,
įvykO Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI” renginys.
12.00 – 13.00 val.
Įvyko susitikimas su mūsų kraštiečiu, alpinistu, Eugenijumi Šimanausku. Eugenijus pasidalins įspūdžiais iš alpinistinių ekspedicijų Nepale ir Pakistane.
Eugenijus Šimanauskas kilęs iš Daliečių nuo Čedasų, Rokiškio raj..
13.00 – 14.00 val. Valdemaras Stakėnas iš Papiškių km. nuo Čedasų, grojo gitara, dainavo.
Sudėtinės vaišės.
Sveiki mieli kraštiečiai,
2011.01.22 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13 įvyko Vilniaus rokiškėnų klubo metinis susirinkimas. Dalyvavo, Rokiškio rajono svaivaldybės meras Almantas Blažys, administarcijos direktorius Aloyzas Jočys, kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, Panemunėlio seniūnas Anicetas Bytautas. Į svečius atvyko Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė ir Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė.
Susirinkusius linksmino Panemunėlio seniūnijos kaimo kapela „Provincija“ vadovaujama Rimanto Mickio.Susirinko apie 100 Vilniaus rokiškėnų.
Klubo pirmininkas Algis Narutis metiniame pranešime padėkojo susirinkusiems, telkiant kraštiečius, garsinant mūsų gimtąjį kraštą, perduodant žinias bei istorinę atmintį ateinančioms kartoms. Tai ir yra klubo misija – jo egzistavimo paskirtis, tikslas, prasmė. Dauguma klubiečių aukštai vertina galimybę gyvai bendrauti su kraštiečiais.
Paskutiniu metu klubas daugiau bendradarbiauja su „Versmės“ leidykla, siekdamas populiarinti didelę vertę mūsų kraštui turinčias Lietuvos valsčių serijos monografijas ir telkti joms paramą.
Metiniame susirinkime Vilniaus rokiškėnai surengė paramos akciją monografijos „Panemunėlis“ leidybai. Paramos akciją vedė mūsų kraštietis Arvydas Bagdonas dar žinomas kaip Lietuvos „Senelis Kalėda“. Vilniaus rokiškėnai paaukojo 2720 litų, kurie perduoti „Versmės“ leidyklai, kaip tikslinė parama monografijai „Panemunėlis“ išleisti. Paramą suteikė 55 žmonės, kiek kas galėjo. Jų pavardės bus įrašytos monogafijoje „Panemunėlis“ rėmėjų sąrašuose. Labai dėkoju visiems kas aukojo. Noriu išskirti Edmundą Antaną Rimšą už didžiausią auką leidiniui apie savo kraštą.
Edmundas Antanas Rimšos (nuotraukos centre) gimė Panemunėlio apyl., Skirų kaime. Jis yra Rokiškio krašto garbės pilietis, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Nuotraukoje iš kairės į dešinę, Pnemunėlio seniūnas Anicetas Bytautas, dailininkas Arvydas Bagdonas, Antanas Edmundas Rimša, Rokiškio rajono savivaldybės meras Almantas Blažys, Vilniaus rokiškėnų klubo sekretorė Vida Vyšniauskienė ir klubo pirmininkas Algis Narutis.
Kaip kalbėjo meras Almantas Blažys, savivaldybės taryba taip pat artimiausiu metu ruošiasi svarstyti galimybę paremti šį leidinį. Kalbant su Panemunėlio krašto žmonėmis buvo iškelta įdėja, kad monografijos pristatymą ir panašią paramos akciją gerai būtų surengti ir Panemunėlyje, jeigu kas iš vietos žmonių parodytų iniciatyvą. Kaip susirinkime kalbėjo knygos sudarytojas Venantas Mačiekus, jeigu bus sutelkta parama, yra tikimybė, kad monografija gali būti išleista dar šiais metais.
Algis Narutis pranešime išskyrė Broniaus Deksnio išleistą knygą „Kraštuose prie Livonijos sienos: iš Rokiškio praeities”. Žinoma ši knyga vertinga savo turiniu kaip dalis mūsų krašto istorijos, tačiau kitas svarbus faktas tai, kad ši knyga, tai pirmoji elektroninė kraštiečio knyga. Ją galima įsigyti svetainėje www.knygute.lt . Tai geras sprendimas, kai turime sukauptą vertingą informaciją, tačiau negalime išleisti dėl ribotų finansinių resursų. Leidyba greita, knygos pavadinimas ir anotacija tampa pasiekiama visame pasaulyje per internetą.
Pranešime Algis Narutis padėkojo už bendradarbiavimą Rokiškio rajono savivaldybei, Rokiškio krašto muziejui, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji bibliotekai, laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“ , Juozo Tumo – Vaižganto mokyklai, Rokiškio kultūros centrui. Kraštiečiai džiaugiasi matydami kaip gražėja mūsų gimtasis kraštas ir kaip kyla jo kultūrinis lygis. Tai labai prasminga ir ilgalaikė investicija į Rokiškio krašto ateitį. Pirmininkas pakvietė Vilniaus rokiškėnus laisvalaikiu atvykti į Rokiškį su draugais, pažįstamais ir parodyti gimtojo krašto grožį. Rokiškio turizmo informacijos centras parengė svetainę, kur surašyti visi galimi turistiniai maršrutai, sužymėtos ir aprašytos lankytinos vietos, sužymėtos kaimo sodybos, kur visuomet galima atvykti pailsėti ar švęsti
asmeninę šventę. Rokiškio rajono savivaldybės meras Almantas Blažys papasakojo kraštiečiams apie rajono dabartį ir ateities planus.
Gedimino Skvarnavičiaus iniciatyva pradėjome rinkti medžiagą apie Vilniaus rokiškėnus klubo narius ir klubo draugus. Jau surinkta apie 90 autobiografijų. Kas dar nespėjo, visus pakvietė teikti medžiagą klubui. Pernai klube iškeltas tikslas užmegzti daugiau ryšių seniūnijų ar vietos veiklos grupių lygmenyje. Jau susistikome su kraštiečiais iš Duokiškio ir Panemunėlio. Ir toliau plėsime kontaktus. Klubas per 2010 metus surengė 14 renginių ir 5 dalyvavo, kaip partneris. Į klubo sąrašus įtraukta 30 naujų dalyvių. Kol kas nepavyksta pritraukti jaunesnės kartos žmonių. Tai ateities uždavinys.
Klubo veikla yra visuomeninė, be atlygio. Visi dalyvaujantys kraštiečiai aukoja asmeninius resursus ar laiką. Sukauptos lėšos yra iš aukų ir 2 proc. labdaros. Daugiausiai jos naudojamos renginiams finansuoti ar transportui į Rokiškį. Pirmininkas padėkojo prisidėjusiems prie klubo veiklos ir parėmusiems 2 proc. labdara, bei paprašė remti ateityje.
Svarbiausia klubo pamatai. Tai yra žmonės, kurie kūrė klubą ir iki šiol dalyvauja jo veikloje. Klubo vadovo uždavinys sudaryti sąlygas kraštiečių veiklai.
Pabaigoje pirmininkas padėkojo svečiams, kraštiečiams, klubo nariams, tarybai ir valdybai už paramą ir atliktus bei atliekamus darbus, palinkėjo geros kloties ateityje.
Klubo pirmininkas Algis Narutis
2011.01.22 12.00 val. Vilniuje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio g. 13,
įvyko Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI” metinis susirinkimas.  
Nuo 11.00 iki 12.00 val. galima buvo prekiauta knygomis.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Pranešimas apie Vilniaus rokiškėnų veiklą 2010 metais.
2. Koncertas.
3. Bendravimas. Suneštinės vaišės.
___________________________________________________________________________________
2011.01.22   Rokiškio krašto muziejaus padėka
Mieli Pragiedruliečiai,
Lengvos ar dosnios, šykščios ar sunkios bebūtų mūsų dienos, vis tiek jos nenumaldomai slenka. Ir vėl besibaigiant Metams kiekvienas skaičiuojame nuveiktus darbus, atradimų džiaugsmus, malonias tarpusavio bendravimo akimirkas, susitikimus. O jų šiais metais iš ties buvo labai daug ir įvairių.
Ypač dosnūs šie metai buvo parodomis: muziejuje savo kūrybos personalines parodas surengė garbūs mūsų žemiečiai: R. Bičiūnas, I.Naginskaitė, B. Bružas su žmona, M.M. Daunys. Parodas aplankė tūkstančiai muziejaus lankytojų ir rokiškėnų. Dailininkai  R.Bičiūnas ir B.Bružas savo darbų dovanojo muziejui.
Šiais metais Rokiškio kraštas minėjo garsių savo žmonių – dailininko J.Vienožinskio 125-ąsias ir  kunigo švietėjo J.Katelės 180-ąsias gimimo metines. Šiuose renginiuose dalyvavo ir „Pragiedrulių“ klubo nariai. Plenero „Tapau ir piešiu kartu su dailininkais“ , skirto J. Vienožinskiui, kuratoriumi sutiko būti dailininkas A.Bagdonas, jubiliejinio
ciklo renginiuose dalyvavo dailininkai A.Kliauga, R.Bičiūnas.
Konferencijoje „Kunigo švietėjo J.Katelės idėjų sklaida Panemunėlio krašte“ pranešimus skaitė B.Riauba, E.Daugnora, renginyje dalyvavo krašto garbės pilietis E.Rimša, kiti kraštiečiai.
Kiekvienam iš mūsų ilgam išliks gražūs ir dvasingi susitikimai su kraštiečiais, gyvenančiais Vilniuje. Visi likome giliai sujaudinti Krašto garbės pilietės, operos primadonos I.Jasiūnaitės šiluma ir meile jos kūrybos vakare; dailininkės restauratorės E.Olubienės jubiliejinio gimtadienio švente jos gimtinėje.
Dėkojame Jums visiems, kad jūs aktyviai dalyvavote savo gimtų miestelių jubiliejinėse šventėse, kad Jūs buvote kartu su mumis dvaro aikštėje per Rokiškio miesto renginius. Džiaugiamės ir dėkojame kraštiečiams: Eigminų šeimai, L.Žukliui A.Bučui, P.Damijonaitienei, K.Driskiui, J.Rudokui ir kitiems, kurie savo kūryba ir dovanomis praturtino  mūsų krašto paveldą.
Dėkojame klubo pirmininkui A.Naručiui, mūsų visų mylimai E.Maksimaitienei už Jūsų energiją ir didelį darbą sutelkiant  kraštiečius, gyvenančius Vilniuje, ir mus rokiškėnus labai prasmingai veiklai, kuri mus visus džiugina ir stiprina, uždega ir verčia eiti pirmyn, jaudina ir neleidžia pamesti vilties…
Šviesių, jaukių, šiltų švenčių Jums visiems ir Jūsų šeimoms bei artimiesiems.
Su pagarba
Rokiškio krašto muziejaus kolektyvo vardu
Nijolė Šniokienė
2011.12.23
Rokiškis