Kategorijos
Archyvas Naujienos

Metinis klubo susirinkimas

2012.11.16
Gerb, Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI“ nariai,
Maloniai kviečiu į klubo metinį susirinkimą, kuris įvyks 2013 m. sausio 19 d. 11.00 val.
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio 13, Vilniuje.
Darbotvarkė:
1. Asociacijos 2012 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas
2. Asociacijos pavadinimo keitimas
3. Asociacijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas
4. Asociacijos organų narių rinkimai.
Pranešėjas visais darbotvarkės klausimais – susirinkimo pirmininkas.
Pagarbiai.
Algis Narutis
pirmininkas
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ
KLUBAS „PRAGIEDRULIAI”
Gedimino pr. 2/1-24
Vilnius LT01103
+370 699 60911
[email protected]
www.rokiskenai.lt
_________________________________________________
2013.01.19
2013.01.19 (šeštadienį) ~nuo 11.00 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje
Metinis klubo susirinkimas
Kviečiami dalyvauti Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI” nariai ir Vilniaus rokiškėnai.
Nr.
Tema
Nuo val.
Trukmė min.
Iki val.
Vieta
1
Dalyvių registracija.  
11:00
30
11:30
4 salės fojė
2
Vilniaus rokiškėnų literatūros kūrinių paroda-pardavimas.
11:00
30
11:30
5 salės fojė
3
Rokiškio rajono savivaldybės laikraščio „Gimtasis Rokiškis” ir Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio” prenumerata.
11:00
30
11:30
6 salės fojė
4
Rokiškio vėliavos įnešimas, klubo himnas.
11:30
5
11:35
4 salė
5
Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir balsų skaičiavimas.
11:35
5
11:40
4 salė
6
Pirmininko, buhalterio ir revizoriaus ataskaita už 2012 metus.
11:40
45
12:25
4 salė
7
Pasisakymai. Nutarimo priėmimas.
12:25
20
12:45
4 salė
8
Klubo įstatų naujos redakcijos priėmimas.
12:45
15
13:00
4 salė
9
Klubo valdymo organų rinkimai. Skelbimai.
13:00
15
13:15
4 salė
10
Teatro ReBus spektaklis „Velnioniškai vienas” pagal P. Širvio poeziją . Režisierius Jonas Buziliauskas.
13:15
45
14:00
4 salė
PERTRAUKA
14:00
10
14:10
11
Suneštinės ŠVENTINĖS vaišės, bendravimas, koncertas.
14:10
90
15:40
1 salė
Renginyje dalyvauja Rokiškio rajono savivaldybės ir bendruomenės atstovai,
Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, kitų kraštiečių klubų atstovai.
Nr.
Tema
Nuo val.
Trukmė min.
Iki val.
Vieta
1
Dalyvių registracija.  
11:00
30
11:30
4 salės fojė
2
Vilniaus rokiškėnų literatūros kūrinių paroda-pardavimas.
11:00
30
11:30
5 salės fojė
3
Rokiškio rajono savivaldybės laikraščio „Gimtasis Rokiškis” ir Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio” prenumerata.
11:00
30
11:30
6 salės fojė
4
Rokiškio vėliavos įnešimas, klubo himnas.
11:30
5
11:35
4 salė
5
Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir balsų skaičiavimas.
11:35
5
11:40
4 salė
6
Pirmininko, buhalterio ir revizoriaus ataskaita už 2012 metus.
11:40
45
12:25
4 salė
7
Pasisakymai. Nutarimo priėmimas.
12:25
20
12:45
4 salė
8
Klubo įstatų naujos redakcijos priėmimas.
12:45
15
13:00
4 salė
9
Klubo valdymo organų rinkimai. Skelbimai.
13:00
15
13:15
4 salė
10
Teatro ReBus spektaklis „Velnioniškai vienas” pagal P. Širvio poeziją . Režisierius Jonas Buziliauskas.
13:15
45
14:00
4 salė
PERTRAUKA
14:00
10
14:10
11
Suneštinės ŠVENTINĖS vaišės, bendravimas, koncertas.
14:10
90
15:40
1 salė