Kategorijos
Archyvas Naujienos

TAUTOSAKOS SAVAITĖ

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
20131008_203753_0.png
TAUTOSAKOS SAVAITĖS
„AUGINKIME TAUTOSAKOS PAŽINIMO MEDĮ“ PROGRAMA2013 m. spalio mėn. 14–19 d.
Spalio 14 d. (pirmadienį), 9–16 val. Moksleivių diena. Ekskursijos, pamokos „Tautosaka archyve ir skaitmeninėse saugyklose“ gimnazistams ir kitiems lankytojams.
Spalio 15 d. (antradienį), 15 val. Elenos Zaukienės, Aukštaitijos folkloro dainininkių dinastijos pradininkės, 150-ųjų gimimo metinių minėjimas.
16.00 val. „Tautosakos medaus“ 7-osios nominacijos skelbimas.
2007 m. spalio 19 d. minint tautosakos rinkėjo Jurgio Dovydaičio 100 gimimo metines LLTI Tautosakos archyvo skyrius įsteigė „Tautosakos medaus“ nominaciją. Ja jau pagerbti: Jaunius Vylius, Rytas Tamašauskas, Vytautas Skuodis, Ona Bleizgienė, Aldona Kačerauskienė, Marta Juškaitė.
Spalio 16 d. (trečiadienį), 15 val. Pokalbis su folkloriste, muzikologe dr. Laima Burkšaitiene. Įrašas Tautosakos archyvui.
Spalio 17 d. (ketvirtadienį), 15 val. Lietuvių tautosakos archyvo steigėjo dr. Jono Balio (1909–2011) tautosakos kambario Amerikos lietuvių kultūros archyve (Putnamas, JAV), šiemet perduoto LLTI, ekspozicijos pristatymas visuomenei.
Spalio 18 d. (penktadienį), 9–16 val. Trečiojo amžiaus universitetų diena.
Ekskursijos senjorams ir kitiems lankytojams.
Spalio 19 d. (šeštadienį), 14.30 val. Tautosakos savaitės atbalsiai per LRT radiją – viktorina „O tai tau“.
Maloniai kviečiame dalyvauti jau tradicine tampančios Tautosakos savaitės renginiuose, kurie spalio 14–18 d. vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Antakalnio g. 6, Vilnius.
Dėl informacijos bei ekskursijų registracijos kreiptis: Tautosakos archyvo skyrius, tel. (85) 2625892, Gražina Kadžytė, tel. 8686799934.