Kategorijos
Archyvas Naujienos

Klubo 15 metų jubiliejaus paminėjimas sausio 18 d. (šeštadienį)

20140109_105315_0.jpg
Mieli kraštiečiai,
Maloniai kviečiame į klubo metinį susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. sausio 18 d. 11.00 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13, Vilniuje.
Džiaugiamės galėdami Jus pakviesti į šį išskirtinį renginį mūsų klubo istorijoje. Praėjo jau 15 metų, kaip buvo klubas įsteigtas. Trumpa klubo istorija ir veiklos ataskaita bus pateikta pirmininkės Kristinos Šmagoriūtės pranešime.
15 – mečio proga išleidome knygą „Mus jungia Rokiškio kraštas“. Knygoje yra aprašyta trumpa klubo istorija ir kraštiečių autobiografijos. Yra asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė. Knyga padės geriau pažinti savo krašto istoriją ir žmones. Šią knygą ir kitas rokiškėnų parašytas knygas bus galima įsigyti renginio metu nuo 11.00 val..
Renginį pradėsime pagerbdami Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinius ir bendruomenę už jų pilietines iniciatyvas ir indėlį prižiūrint Lietuvos savanorių kapus, už ką jiems 2014 m. sausio 1 dieną iškilmingai  buvo įteikta saugoti Gedimino pilies bokšto vėliava.
Iš Rokiškio atvyksta didelis būrys meno saviveiklos mėgėjų, kurie surengs šventinį koncertą.
Dalyvaus svečiai Krašto apsaugos ministras, Rokiškio rajono ir Vilniaus savivaldybių atstovai, svečiai iš Rokiškio krašto muziejaus, J. Keliuočio viešosios bibliotekos, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Kauno rokiškėnų, Vilniaus kraštiečių klubų ir kitur.
Maloniai kviečiame atvykti ir klubo jubiliejų atšvęsti kartu.
Pagal galimybes prašau informuoti ir pakviesti kraštiečius, kurie negavo šio pranešimo ar dar nėra lankęsi klubo renginiuose.
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai” metinio susirinkimo dienotvarkė.                          
Nr.
Tema
Nuo val.
Trukmė
Vieta
1
Dalyvių registracija.  
11:00
01:00
4 salės fojė
2
Vilniaus rokiškėnų literatūros kūrinių paroda-pardavimas.
11:00
01:00
4 salės fojė
3
Gedimino pilies bokšto ir Rokiškio rajono savivaldybės vėliavos įnešimas, klubo himnas.
12:00
00:05
4 salė
4
Rokiškio JuozoTumo – Vaižganto gimnazijos pagerbimas gavus saugoti Gedimino pilies bokšto vėliavą. Pasisako Krašto apsaugos ministras Juozas Oleka, Vilniaus savivaldybės atstovas, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai” pirmininkė Kristina Šmagoriūtė, Renginio vedėjas informuoja apie Obelių paminklą ir pakviečia paremti.
12:05
00:20
4 salė
5
Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir balsų skaičiavimas.
12:25
00:05
4 salė
5
Tylos minutė
12:25
00:00
4 salė
6
Klubo pirmininkės pranešimas ir metinė ataskaita. „Vilniaus rokiškėnai 1998 – 2013”
12:25
00:20
4 salė
7
Ataskaitos tvirtinimas
12:45
00:05
4 salė
8
Kraštiečių apdovanojimai
12:50
00:20
4 salė
9
Knygos „Mus jungia Rokiškio kraštas” pristatymas
13:10
00:20
4 salė
10
Sveikinimai
13:30
00:20
4 salė
11
Skelbimai
13:50
00:05
4 salė
12
PERTRAUKA
13:55
00:10
13
Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos, Bajorų ir Kriaunų meno saviveiklos mėgėjų koncertas.
14:05
00:40
4 salė
14
Suneštinės ŠVENTINĖS vaišės, bendravimas, koncertas.
14:45
02:00
1 salė
Papildoma informacija telefonu 8 699 60911
Atsisiųskite dienotvarkę PDF formate – METINIO_SUSIRINKIMO_DIENOTVARKE_2014_01_.pdf
Nr.
Tema
Nuo val.
Trukmė
Vieta
1
Dalyvių registracija.  
11:00
01:00
4 salės fojė
2
Vilniaus rokiškėnų literatūros kūrinių paroda-pardavimas.
11:00
01:00
4 salės fojė
3
Gedimino pilies bokšto ir Rokiškio rajono savivaldybės vėliavos įnešimas, klubo himnas.
12:00
00:05
4 salė
4
Rokiškio JuozoTumo – Vaižganto gimnazijos pagerbimas gavus saugoti Gedimino pilies bokšto vėliavą. Pasisako Krašto apsaugos ministras Juozas Oleka, Vilniaus savivaldybės atstovas, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai” pirmininkė Kristina Šmagoriūtė, Renginio vedėjas informuoja apie Obelių paminklą ir pakviečia paremti.
12:05
00:20
4 salė
5
Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir balsų skaičiavimas.
12:25
00:05
4 salė
5
Tylos minutė
12:25
00:00
4 salė
6
Klubo pirmininkės pranešimas ir metinė ataskaita. „Vilniaus rokiškėnai 1998 – 2013”
12:25
00:20
4 salė
7
Ataskaitos tvirtinimas
12:45
00:05
4 salė
8
Kraštiečių apdovanojimai
12:50
00:20
4 salė
9
Knygos „Mus jungia Rokiškio kraštas” pristatymas
13:10
00:20
4 salė
10
Sveikinimai
13:30
00:20
4 salė
11
Skelbimai
13:50
00:05
4 salė
12
PERTRAUKA
13:55
00:10
13
Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos, Bajorų ir Kriaunų meno saviveiklos mėgėjų koncertas.
14:05
00:40
4 salė
14
Suneštinės ŠVENTINĖS vaišės, bendravimas, koncertas.
14:45
02:00
1 salė