Kategorijos
Archyvas Naujienos

Parama klubui

Prašome Jūsų bei Jūsų šeimos narių,~ pasinaudoti bene efektyviausiu būdu paremti savo
kraštiečių klubą – skirti 2%~Jūsų jau sumokėto į Valsybės biudžetą gyventojų pajamų mokesčio.~
Jūsų palaikymas yra labai svarbus, nes tik turint lėšų galėsime~pilnavertiškai įgyvendinti
klubo~veiklą, rengti renginius-susitikimus, tęsti ir skleisti savo krašto tradicijas.
Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kiekvienas gyventojas iki 2014 m. gegužės mėn. 2 d.
Valstybinei Mokesčių inspekcijai gali nurodyti, kuriai visuomeninei organizacijai skiria dalį (iki 2 proc.)
iš sumokamų gyventojų pajamų mokesčių ir tokiu būdu geranoriškai paremti visuomeninių organizacijų veiklą.
Kaip pildyti paramos formą rasite mūsų tinklapyje~www.rokiskenai.lt~, „Rėmimas” arba~www.vmi.lt
Vilniaus rokiškėnų klubo~”Pragiedruliai”~vardu visiems nuoširdžiausiai dėkoju už paramą.~
Pirmininkė
Kristina Šmagoriūtė