Kategorijos
Archyvas Naujienos

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus ataskaitinė popietė

2015.01.16
    Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre vyko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus ataskaitinė popietė „Prasmingiausios 2014 metų akimirkos“.
Renginyje gitaros stygas virpino šios gimnazijos muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Liejosi dainos pagal poetės Elenos Mezginaitės ir Pauliaus Širvio žodžius. Šio straipsnio autorė apžvelgė skyriaus prasmingiausius ataskaitinių metų darbus ir įsimintiniausias išvykas po literatūrines vietas. LKRS Rokiškio skyriaus nariai skaitė savo kūrybą.
    2014 m. rugsėjo 5 d. LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius ir Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkė Kristina Šmagoriūtė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Tarp šių organizacijų narių užsimezgė prasmingas bendradarbiavimas. Ataskaitinėje LKRS Rokiškio skyriaus popietėje dalyvavo Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ atstovai. Pirmininko pavaduotojas Algis Narutis, renginio dalyviams papasakojo apie klubo veiklą, informaciją papildydamas vaizdine medžiaga. Klubo narys, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, džiaugėsi meniškos prigimties žmonėmis, poetiškai žvelgiančiais į pasaulį. Svečias skyriaus nariams patarė neužsisklęsti siaurame rate, nepamiršti, kad gyvename europietiškame pasaulyje, ir viešinti literatūrinę kūrybą už
Lietuvos ribų. Bendradarbiavimo partneriai gimnazijos bibliotekai padovanojo kraštotyros leidinių, kuriais galės pasinaudoti ne tik gimnazijos bendruomenės nariai, bet ir Rokiškio miesto informacijos vartotojai.
  Per ataskaitinius metus skyriaus narės Irena Varnienė, Jolanta Augulienė ir Vida Papaurėlienė daug rašė į Suvainiškio, Čedasų ir Žiobiškio parapijų laikraštį „Liepsnelė“, o Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininko pavaduotojas Algis Narutis laikraštį populiarino, ragindamas klubo narius į jį parašyti. Mirusiųjų minėjimo dienai skirtame numeryje buvo išspausdintas aktoriaus, teatro režisieriaus Ferdinando Jakšio, prozininkės, dramaturgės, eseistės Vandos Juknaitės ir disidento, publicisto, religinio mąstytojo Petro Plumpos tekstai. Minėtųjų parapijų klebonas Virginijus Šimukėnas už aktyvų bendradarbiavimą „Liepsnelėje“ skyrė prizą Irenai Varnienei, o už Vilniaus rokiškėnų telkimą ir „Liepsnelės“ populiarinimą – Algiui Naručiui.
  Smagu, kad jau nuo LKRS Rokiškio skyriaus įkūrimo pradžios su literatais bendradarbiauja Rokiškio krašto muziejininkai. Popietėje jie dalyvavo ir šį kartą. Muziejaus erdvėse organizuotas ne vienas kūrėjų renginys. Visas skyriaus narių idėjas palaiko Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, o entuziastingasis istorikas Valius Kazlauskas džiaugiasi miela kaimo rašytojų sąjungos draugija, kviesdamas rašančiuosius aktyviai dalyvauti istorinės atminties renginiuose. Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekininkės dėkingos muziejininkams už dovanotus naujus leidinius, kurie praturtina kraštotyros literatūros fondą.
  Renginyje buvo ir netikėtumų. Aktyviausiojo LKRS Rokiškio skyriaus renginių lankytojo nominaciją pelnė Osvaldas Papaurėlis, o skyriaus literatės moterys jau baigiantis ataskaitiniams metams žinojo, kad nominuos Rokiškio krašto muziejaus vairuotoją Raimundą Slabadą ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos vairuotoją Rimantą Galinį, su kuriais kelionės po Aukštaitijos krašto literatūrines vietas buvo įspūdingos.
Popietėje „Prasmingiausios 2014 metų akimirkos“ dalyvavo buvęs sąjūdietis, aktyvus visuomenininkas Leonas Jankauskas. Jis akcentavo, kad yra LKRS Rokiškio skyriaus narių kūrybos gerbėjas ir linkėjo visiems sveikatos, o ateityje išlikti tokiems kūrybingiems, kūrėjų gretas papildyti jaunąja karta. Aktyvi renginių lankytoja, pedagogė Dijana Meškauskienė, džiaugėsi LKRS Rokiškio skyriaus narių veikla, brandžia jų kūryba, gimnazijos skaitykloje vykstančiais renginiais, organizuojamais susitikimais su įžymiais Rokiškio krašto ir Lietuvos žmonėmis. Ataskaitinėje LKRS Rokiškio skyriaus popietėje dalyvavo rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ pirmininkė Salvinija Kalpokaitė. Ji trumpai apibūdino situaciją klube, apgailestaudama, kad literatų gretos sensta.
  Gera buvo dirbti kartu su visais LKRS Rokiškio skyriaus nariais. Dėkoju Vidai Papaurėlienei, Jolantai Augulienei, Irenai Varnienei, Danutei Mažeikienei, Gražinai Pitrėnienei, Vytautui Gasiūnui ir Antanui Gintautui Žilinskui.
  Jau sudėliotos šių metų LKRS Rokiškio skyriaus veiklos gairės. Planuojame literatūrinius skaitymus organizuoti Obelių krašte. Visada atsakingai literatūrinę veiklą rikiuoja šio krašto kūrėja Gražina Pitrėnienė. Ačiū jai, o Antanas Gintautas Žilinskas žada dar suorganizuoti antrą susitikimą Vyžuonose, Utenos rajone. Linksmasis Stasys Masionis mums atvėrė dar ne visas kūrybines kerteles… Tad visiems bus gera būti kartu.
  Už paramą renginiui dėkojame Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijai, Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padaliniui ir meniškajam pedagogui Linui Auguliui.
20150116_173633.jpg
Donatas Smalinskas, Reda Kiselytė ir Algis Narutis renginio metu.