Kategorijos
Archyvas Naujienos

Kunigo Kosto Černio kūrybos rinktinės „Gyvenimo žvaigždė” pristatymas

 2015.12.13, apie 14.30 po Šv. Mišių,  Šv, Mikalojaus bažnyčioje, Šv. Mikalojaus g. 4 Vilniuje
Kunigo Kosto Černio kūrybos rinktinės – „Gyvenimo žvaigždė“ pristatymas. Pristato sudarytojas Albinas Cibulskas.
Kunigo Kosto Černio eiles skaito Danutė Mačiulienė ir Gražina Banevičienė.
Koncertuoja Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio folkloro ansamblis „Giedra“.
Po renginio suneštinės vaišės parapijos salėje.
Kunigas Kosta Černys:
Gimė 1925 m. vasario 23 d. Akmeniuose (Rokiškio r.), mirė 1960 m. gruodžio 23 d. Vilniuje, palaidotas Rokiškyje.
Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1949 m. buvo suimtas ir ištremtas į Baikalo ežero Olchono salą. Grįžo į Lietuvą 1956 m., kunigavo Kalesninkuose, Dieveniškėse, Linkmenyse.
Eilėraščių paskelbė prieškario vaikų žurnaluose, po mirties jų išspausdinta periodikoje, antologijoje „Tremtinio Lietuva“ (1990). 1991 m. išėjo poeto rink. „Negesink mano žvakės“, 2013 m. – kūrybos rinktinė „Gyvenimo žvaigždė“.
Poezija filosofinės krypties, joje teocentriškai apmąstoma būtis. Elegiška nuotaika apgaubiama prisiminimuose ilgesingai iškylanti tėvynė kaip kontrastas nemielai priebaikalės gamtai, kankinanti vienatvė, mirties nuojauta.