Kategorijos
Archyvas Naujienos

Susitikimas su laikraščio „Gimtasis Rokiškis” redakcija Kaune

20151130_211933_0.png
Gruodžio 6 dieną 14:00 valandą Kauno įgulos karininkų ramovėje
(A. Mickevičiaus g. 19, 3 aukštas)
įvyks Vilniaus rokiškėnų klubo “Pragiedruliai” Kauno rokiškėnų skyriaus susirinkimas ir susitikimas su laikraščio  „Gimtasis Rokiškis“ redakcija
Dalyvaus redakcijos darbuotojai,  Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis, Rokiškio krašto garbės pilietis Leonardas Kairiūkštis, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis, mūsų kraštiečiai aktorius Ferdinandas Jakšys, solistė Jolanta Stumbrienė.
Darbotvarkė:
1.      Kauno rokiškėnų skyriaus steigimas ir vadovo rinkimai.
2.      Laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcija pristato: „Gimtojo Rokiškio“ istorija, dabartis ir ateitis.
3.      Koncertas.
Į Kauną atvyks mūsų kraštiečiai – aktorius ir režisierius Ferdinandas Jakšys ir solistė Jolanta (Vilkaitė) Stumbrienė (sopranas).  
Svečias pristatys programą „Tada aš laimingas…“. Girdėsime ištraukas iš Kosto Ostrausko monodramos „Vaižgantas“, kuri vaidinta daugiau nei tūkstantį kartų ne tik Lietuvos, bet ir JAV, Liuksemburgo ir Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenėse, skambės poetų Antano Vienažindžio, Antano Miškinio, Kazio Binkio ir kitų poetų eilės.
Solistė Jolanta Stumbrienė yra respublikinių konkursų laureatė, dalyvavusi Lietuvos televizijos auksinio balso konkurse „Triumfo arka“. Penkis kartus į Rokiškį ji yra parvežusi respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ nugalėtojos laurus.
4.      Suneštinės vaišės.  
Vyks elektroninio laikraščio prenumerata ir prenumeratos loterija. Kas norės užsiprenumeruoti, kviečiame turėti po 33 eurus prenumeratai su nuolaida.
Maloniai kviečiame visus atvykti į klubo renginį.
Kodėl verta užsisakyti laikraštį „Gimtasis Rokiškis“?
1. Tai yra laikraštis, kuris spausdina naujausias žinias iš mūsų gimtojo krašto.
2. Jame galime skaityti ne tik autorinius straipsnius, bet ir pranešimus apie įvykius, reklaminius skelbimus.
3. Naujausią numerį elektroniniu paštu gausime laikraščio numerio išleidimo išvakarėse, todėl laikraštis mums pateiks naujienas iš vakaro.
4. Laikraštis, kuris nuo pat įkūrimo remia Vilniaus rokiškėnų klubą „Pragiedruliai“ ir aprašo mūsų veiklą, kraštiečių pasiekimus, spausdina straipsnius, įdeda su klubo veikla susijusius skelbimus. Laikraštis labai daug prisideda prie klubo veiklos garsinimo Rokiškio krašte.
5. Visiems Kauno rokiškėnams, užsiprenumeravusiems laikraštį, bus taikomos specialios kainos, o tiems, kurie užsiprenumeravo 12 mėnesių, nuolaida – 2016 metų gruodžio mėn. laikraščio tiekimas nemokamai.
6. Mes turime užsiprenumeruoti „Gimtąjį Rokiškį“ ir atsidėkoti už paramą, palaikyti savo krašto laikraštį šiais nelengvais spaudai laikais.
7. Metinė laikraščio prenumerata kainuoja maždaug tiek kiek savaitinis apsipirkimas parduotuvėje, o nauda nepalyginami didesnė.
8. Laikraštis yra elektroninis, jį galėsite patogiai skaityti savo kompiuteryje.
Elektroninio laikraščio pavyzdys  Gimtasis Rokiškis 2015 10 31
P.S. Laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ elektroninę versiją užsisakiusieji galės dalyvauti loterijoje, laimėtojui bus grąžinti prenumeratos pinigai. Loterijoje galės dalyvauti tik užsiprenumeravę laikraštį 6 arba 12 mėnesių.
20151130_211933_1.jpg