Kategorijos
Archyvas Foto Naujienos

Kauno rokiškėnų susitikimas J. Tumo-Vaižganto muziejuje

Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus
2016 m. vasario 20 d.

Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje (buvusioje Vaižganto klebonijoje) susirinko Kauno rokiškėnų klubo nariai


Šiltai apie Vaižgantą pasakoja šio muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas

Klubo viešnia Rokiškio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė
Kauno dramos teatro aktorė Aušra Keliuotytė - poeto, spaudos darbuotojo ir rokiškėnų mylimo mokytojo Alfonso Keliuočio dukra
Kauno rokiškėnai
Kauno dramos teatro aktorė Aušra Keliuotytė skaito savo tėvo Alfonso Keliuočio prisiminimus apie Vaižgantą.
Klubo svečias Rokiškio kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius pasakoja apie Rokiškio kultūrinį gyvenimą
Rokiškio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė pristato naujausią žurnalo „Prie Nemunėlio" numerį
Kaip visada savo stiliuje - emocingoji rašytojos Alės Rūtos dukra Vijolė Arbas
Kraštietės rašytojos Alės Rūtos anūkas Jonas Kimo Arbas (JAV)
Aktorė Aušra Keliuotytė
Linksma prisiminimų apie mokytoją A. Keliuotį akimirka. Kalba Alfonsas Groblys
Neseniai mirusio kraštiečio, tautodailininko, Kauno sėlių klubo pirmininko Leono Juozonio giminės pasakoja apie jo kūrybinio palikimo tvarkymo problemas
Maloni pažintis - mokytojo Alfonso Keliuočio mokinys Alfonsas Groblys
Prisiminimais apie A.Keliuotį dalinasi klubo narys, Rokiškio garbės pilietis akademikas Leonardas Kairiūkštis
A. Matiukienės ir A. Matuzonio foto