Kategorijos
Archyvas Naujienos

Kurkliečių kaimui 420 metų

Mieli Kurkliečių ir aplinkinių kaimų žmonės, mūsų kraštiečiai,
LAUKIAME SUSITINKANT KURKLIEČIUOSE!
Liepos 16 d. 13.30 val. maloniai kviečiame prie Kurkliečių kaimo paminklinio akmens į
KAIMO ŽMONIŲ SUSITIKIMĄ IR KURKLIEČIŲ PAMINĖJIMO RAŠYTINIUOSE ŠALTINIUOSE 420-ĄSIAS METINES.
Bus pristatyta Irenos Žindulienės sudaryta Zitos Maldūnienės knyga „Kurkliečiai – mūsų gimtinė“.  
Detali programa:
KVIETIMAS_I_KURKLIECIAMS_420_SVENTE_2016_07_16.jpg
19.00 val. prie Kurkliečių ežero vyks šventinis Kazimiero Jakučio (Pagulbio) ir grupės koncertas.
Maloniai kviečiame atvykti visus rokiškėnus. Pakvieskite artimuosius ir draugus.
20160705_092801_1.png
11.00 val. – 17.00 Kurkliečių karjere „aerodrome” vyks keturračių varžybos „Kurkliečių Žiedas”.
Mūsų kaimas įsteigė prizą varžybų organizatoriams už kaimo vardo garsinimą.
KURKLIECIU_ZIEDAS_2016_07_16.jpg
Žemėlapis čia:  https://goo.gl/maps/P5cmDSk3y8y    
Kelias nuo Rokiškio iki Kur SPAUSTI ČIA
Pridedame informaciją apie visą programą, pasirengimą šventei ir prašymą dėl paramos.
VISA SUSITIKIMO PROGRAMA
Mieli knygos „Kurkliečiai – mūsų gimtinė“ rėmėjai,
Džiaugiamės ir didžiuojamės Jumis, bendraminčiais ir ištikimais mūsų kaimo
patriotais, kad suprasdami mūsų tikslus, įvertinę pastangas ir siekdami palikti
ateities kartoms prisiminimą apie mūsų kaimą, parėmėte finansiškai knygos leidybą.
Ženklia suma knygos leidimą rėmė: Andrius Gasiūnas, Darius Gasiūnas,
Algis Narutis, Jonas Žemaitis, Danutė ir Vidmantas Šedžiai, Algis ir Janina
Žemaičiai, Ona ir Alvydas Šimėnai, Ingrida Bražiūnaitė-Madelienė, Liuba Jonikienė,Ksenija Bislienė, Raimondas Maldūnas, Darius Pagirys, Elena ir VytautasŠimanauskai, Gailutė ir Vidmantas Bražiūnai, Genė Januškienė, ZigmasKelpša, Bernardas Mironas, Alvyra Purtulienė, Vilmantas Ruželė, Valdemaras
Stakėnas, Vidmantas Šimėnas, Nijolė Vėtienė, Ona Dzikavičiūtė-Žemaitienė.
Taip pat knygos leidybą rėmė: Algis Bakanas, Tadas Bakanas, Leonarda Baublienė,
Bronius ir Nijolė Gasiūnai, Vaidas ir Danguolė Gasiūnai, Romas Indrašius,
Rimantas Jasinevičius, Gita Kilbauskienė, Gailutė Lasienė, Palmira Lašinskienė,
Aurimas Maldūnas, Zita Maldūnienė, Algirdas Minkevičius, Vytautas Mironas,
Genovaitė Narutienė, Dalia Paurienė, Danguolė Pavilonienė, Gražina Prunskienė,
Viktoras Purtulys, Bronius Putriūnas, Gediminas Stalauskas, Janina Staskonienė,
Stasė Staskonytė-Klimašauskienė, Elvyra Stukienė, Ričardas Šiulys, Rima Šmarlovskienė,
Gražina Šmidtienė, Donatas Žemaitis, Reda ir Virgilijus Žemaičiai, Stasys
Žikorius, Irena Žindulienė.
Nuoširdžiai ačiū Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ narėms Danutei
Blažytei-Baužienei ir Jolantai Gegelevičiūtei už knygos parengimą leidybai. Tikime,
kad gražių minčių ir darbų dėka bendrausime ir ateityje.
Ačiū Jums visiems ir telydi Jus sėkmė!
Zita, Irena ir Algis
Džiugi žinia. Paramos rinkimas knygai nutraukiamas. Jau surinkta planuota suma virš 3500 Eur.
Nuoširdi padėka visiems susitelkusiems ir prisidėjusiems prie knygos leidybos.
Visiems parėmusiems leidybą ženklia suma bus padovanota knyga susitikimo metu.
Visi norintys knygą galės įsigyti už 10 Eur.
Lėšų panaudojimo ataskaita bus pateikta susitikimo metu.
Daug žmonių prisdėjo prie knygos leidybos darbu, patarimais ir kitaip padėjo. Apie tai paminėta kituose knygos skyriuose.
Organizatorių vardu dėkojame visiems ir maloniai kviečiame į susitikimą.
Vidmantas Šimėnas
Gailutė Bražiūnienė
Algis Narutis
2016.05.21