Kategorijos
Archyvas Naujienos

PADĖKA

PADĖKA
  Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekininkės ir aktyviausi informacijos vartotojai dėkoja Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ narei Audronei Petrulienei už dovanotus periodinius leidinius.