Kategorijos
Archyvas Naujienos

Visuotinis klubo narių susirinkimas

Sveiki mieli kraštiečiai,
_________________________________________________________
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai”, kodas 124464152, registracijos adresas Vilniaus m. Kalvarijų g. 62 pirmininko iniciatyva ir sprendimu
2017.01.28 (šeštadienį) 11.00 val.(ofiliali dalis nuo 12.00 val. žr. žemiau)~ šaukiamas eilinis visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris įvyks Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio 13, Vilniuje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susipažinimas su klubo veiklos 2016 metais ataskaita.
2. Klubo 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
3. Klubo tarybos rinkimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 8 str. 8 d., jei kvorumo nėra 2017-01-28 eiliniame visuotiniame klubo narių susirinkime (t.y. 2017-01-28 susirinkimas bus laikomas neįvykusiu), tai 2017 m. vasario 04 d. šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris įvyks Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio 13, Vilniuje ir kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.
Papildomą informaciją~ teikia klubo pirmininkas
tel. 8-699-60911.
_________________________________________________________
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai”, eilinis visuotinis klubo narių susirinkimas
DARBOTVARKĖ:
2016.01.28 (šeštadienis) Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio 13, Vilniuje.
11.00 val. – rokiškėnų knygų paroda pardavimas, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ , Rokiškio sirena” prenumerata, kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ prenumerata , Rokiškio krašto muziejaus knygų paroda, kraštiečių bendravimas.
12.00 val. Eilinis visuotinis klubo narių susirinkimas.
13.00 val. Obelių kaimo kapelos „Malūnas“ koncertas.
13.30 val. Suneštinės vaišės kapelos koncertas.
Dalyvaus Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis ir atstovai, muziejaus, bibliotekos, gimnazijos, Kaimo rašytojų sąjungos ir kiti svečiai iš Rokiškio. Dalyvaus Vilniaus kraštiečių organizacijų atstovai.
Maloniai kviečiu dalyvauti visus klubo narius. Pakvieskite ir tuos pažįstamus kraštiečius, kurie galėjo negauti šios informacijos.
Mažiausiai pakvieskime po 1 anksčiau klube nebuvusį rokiškėną.
Pagarbiai.
Algis Narutis
pirmininkas
+370 699 60911
[email protected]