Kategorijos
Naujienos

Visuotinis klubo susirinkimas

Mieli kraštiečiai,

Skelbiamas neeilinis visuotinis Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2022 metų spalio 22 dieną, 11 valandą, Žirmūnų g. 1F – Tuskulėnų rimties parko memorialo salėje.

Susirinkimo darbotvarkėje:

  • 2020 metų klubo pirmininko ir revizoriaus ataskaita, metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  • 2021 metų klubo pirmininko ir revizoriaus ataskaita, metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  • Klubo įstatų pakeitimo tvirtinimas.
  • Dėl klubo buveinės.
  • Klubo valdymo organų (tarybos ir revizoriaus) rinkimai.

Jei kvorumo nebus 2022-10-22 d. 11 val. klubo narių susirinkime (t.y. 2022-10-22 11 val. klubo narių susirinkimas bus laikomas neįvykusiu), 2022-10-22 d. 12 val. šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris įvyks adresu Žirmūnų g. 1F, Vilnius ir kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Po oficialios dalies laukia:

  • kultūrinė programa: prisiminimai apie Ireną Jasiūnaitę, klubo dainorėlių pasirodymas.
  • Suneštiniai pietūs.


Pagarbiai.
Vytautas Butėnas
pirmininkas
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ
KLUBAS „PRAGIEDRULIAI”
[email protected]
www.rokiskenai.lt