Kategorijos
Naujienos

DĖL JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS PAVADINIMO

Sveiki mieli kraštiečiai,

Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“ kreipiasi į Rokiškio rajono savivaldybės tarybą.
Klubo misijos viena iš svarbiausių dalių yra mūsų gimtojo krašto istorinio kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, todėl pateikiame savo argumentus šiuo klausimu.

Mes pasisakome už Juozo Tumo-Vaižganto vardo išsaugojimą švietimo įstaigos pavadinime ir pastato istorinėje vietoje. Svarbus faktas, kad jame buvusiai Rokiškio gimnazijai 1933-05-16 buvo suteiktas kan. Juozo Tumo-Vaižganto vardas. 1937-04-29 minint rašytojo mirties 4 metų sukaktį šalia šio pastato buvo atidengtas skulptoriaus B. Bučo sukurtas ir visas sovietų okupacijos negandas pergyvenęs paminklas rašytojui.

Sovietmečiu buvo atimtas gimnazijos vardas, ji pavadinta
revoliucionieriaus E. Tiškaus vardu, o tai atrodė ne tik gimnazijos vardo išniekinimas, bet ir lietuvių tautos atminties naikinimas. Atgavus Nepriklausomybę, Juozo Tumo-Vaižganto vardas gimnazijai grąžintas. Tokiais dalykais išlaikomas ir Lietuvos valstybingumo tęstinumas.

Senasis pastatas turi savo aurą. Su Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija susijusios daug iškilių asmenybių, baigusių šią mokymo įstaigą. Gimnazistai, mokydamiesi tose erdvėse, turėtų jausti įpareigojimą tęsti ankstesnių kartų darbus, būti naudingais Rokiškio kraštui ir Lietuvai.

Dauguma mūsų klubo narių ir steigėjų yra šios gimnazijos auklėtiniai, aštuoniems gimnazijos auklėtiniams yra suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas, gimnaziją baigė visai Lietuvai ir net pasauliui žinomų mokslininkų,
menininkų, politikų, verslininkų, visuomenės veikėjų.

Prašome atsižvelgti į tai, kad daugumai iškilių mūsų krašto žmonių gimnazija padarė didžiausią teigiamą poveikį jų asmenybės vystymuisi ir gimnaziją jie siejo ir sieja su požiūriu į gimtąjį kraštą, kurio dalis yra ir gimnazija.

Vilniaus rokiškėnų klubas neturi kompetencijos ir nevertins švietimo tinklo optimizavimo rodiklių ar su tuo susijusių galimų pertvarkos rezultatų.

Tikimės, kad Taryba atsižvelgs į visuomenės ir mūsų klubo išdėstytus argumentus ir priims išmintingą sprendimą.

Vilniaus rokiškėnų klubas
„Pragiedruliai“ tarybos vardu
Algis Narutis
Rokiškio krašto garbės piliečiai
Venantas Mačiekus,
Algimatas-Stanislovas Kliauga

Pranešimas buvo išsiųstas Rokiškio rajono savivaldybės institucijoms, kurios turės šiuo klausimu priiminėti sprendimus.

Prašau ir Jus viešai pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu mūsų tinklaraščio grupėje Rokiškėnų aidas klubo grupė.