Kategorijos
Mirtys

Netekome Prano Jasinevičiaus

Mieli kraštiečiai!

Eidamas 101-uosius metus mirė ilgametis ,,Pragiedrulių ” klubo narys, mano pusbrolis Pranas Jasinevičius. Laidotuvės šį šeštadienį, rugsėjo 16 d., Kairėnų kapinėse. Atsisveikinti galima Vilniuje laidojimo rūmų (Olandų g. 22) pirmojoje salėje rugsėjo 16 d. nuo 8,30 iki 11.30 val. Šv. Mišios už velionį Petro ir Povilo bažnyčioje rugsėjo 16 d. 7.30 val.

Pagarbiai

Vilius Jasinevičius