Kategorijos
Sveikinimai

Su Šv. Velykomis

Mieli kraštiečiai,

artėja Šv. Velykos, atgimimo ir naujos pradžios simbolis. Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems pozityvaus tikėjimo gyvenimo cikliškumu ir galimybe pradėti viską iš naujo. Tai teskatina mūsų kraštiečių bendruomeniškumą, vilties jausmą ir atsinaujinimą.
Daug sveikatos, asmeninės laimės ir gražių švenčių.

Algis Narutis

Kategorijos
Naujienos

Šventinis sveikinimias

Mieli „Pragiedrulių“ klubo nariai!

Sveikinu visus klubo narius artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

Jūs Dievo Apvaizdos ir geriausių ketinimų vedini sukūrėte klubą ir darbuojatės gimtojo krašto labui.

Manau, jog meilė gimtajam kraštui, prasmingi darbai, geriausios mintys apie tėviškę klubo narius pakylėja ir įkvepia. Iš tikrųjų tai yra klubo savastis ir charakteristika.

Nepraraskite ryšių su savo gimtaisiais vienkiemiais, kaimeliais ir miesteliais, visapusiškai padėkite jiems ir ten gyvenantiems žmonėms.

Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms stiprios sveikatos, giedros nuotaikos, naujų iniciatyvų ir tvirtų ryšių su gimtuoju kraštu.

Laikinai einantis klubo pirmininko pareigas
Eugenijus Driskius