Kategorijos
Naujienos

Ekskursija į Rokiškį

Mieli kraštiečiai!

Birželio 10 d. kviečiame į ekskursiją po Rokiškio kraštą. Planuojame aplankyti Ilzenbergo dvarą, su gidu pasivaikščioti nuo Rokiškio bažnyčios iki Rokiškio krašto muziejaus, užsukti į Obelių istorijos muziejų. Ekskursijos kaina apie 50 Eur. Dėl registracijos ir iškilusių klausimų skambinkite Liuminai. Tel. Nr. 8 686 71439.

Kategorijos
Naujienos

DĖL JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS PAVADINIMO

Sveiki mieli kraštiečiai,

Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“ kreipiasi į Rokiškio rajono savivaldybės tarybą.
Klubo misijos viena iš svarbiausių dalių yra mūsų gimtojo krašto istorinio kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, todėl pateikiame savo argumentus šiuo klausimu.

Mes pasisakome už Juozo Tumo-Vaižganto vardo išsaugojimą švietimo įstaigos pavadinime ir pastato istorinėje vietoje. Svarbus faktas, kad jame buvusiai Rokiškio gimnazijai 1933-05-16 buvo suteiktas kan. Juozo Tumo-Vaižganto vardas. 1937-04-29 minint rašytojo mirties 4 metų sukaktį šalia šio pastato buvo atidengtas skulptoriaus B. Bučo sukurtas ir visas sovietų okupacijos negandas pergyvenęs paminklas rašytojui.

Sovietmečiu buvo atimtas gimnazijos vardas, ji pavadinta
revoliucionieriaus E. Tiškaus vardu, o tai atrodė ne tik gimnazijos vardo išniekinimas, bet ir lietuvių tautos atminties naikinimas. Atgavus Nepriklausomybę, Juozo Tumo-Vaižganto vardas gimnazijai grąžintas. Tokiais dalykais išlaikomas ir Lietuvos valstybingumo tęstinumas.

Senasis pastatas turi savo aurą. Su Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija susijusios daug iškilių asmenybių, baigusių šią mokymo įstaigą. Gimnazistai, mokydamiesi tose erdvėse, turėtų jausti įpareigojimą tęsti ankstesnių kartų darbus, būti naudingais Rokiškio kraštui ir Lietuvai.

Dauguma mūsų klubo narių ir steigėjų yra šios gimnazijos auklėtiniai, aštuoniems gimnazijos auklėtiniams yra suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas, gimnaziją baigė visai Lietuvai ir net pasauliui žinomų mokslininkų,
menininkų, politikų, verslininkų, visuomenės veikėjų.

Prašome atsižvelgti į tai, kad daugumai iškilių mūsų krašto žmonių gimnazija padarė didžiausią teigiamą poveikį jų asmenybės vystymuisi ir gimnaziją jie siejo ir sieja su požiūriu į gimtąjį kraštą, kurio dalis yra ir gimnazija.

Vilniaus rokiškėnų klubas neturi kompetencijos ir nevertins švietimo tinklo optimizavimo rodiklių ar su tuo susijusių galimų pertvarkos rezultatų.

Tikimės, kad Taryba atsižvelgs į visuomenės ir mūsų klubo išdėstytus argumentus ir priims išmintingą sprendimą.

Vilniaus rokiškėnų klubas
„Pragiedruliai“ tarybos vardu
Algis Narutis
Rokiškio krašto garbės piliečiai
Venantas Mačiekus,
Algimatas-Stanislovas Kliauga

Pranešimas buvo išsiųstas Rokiškio rajono savivaldybės institucijoms, kurios turės šiuo klausimu priiminėti sprendimus.

Prašau ir Jus viešai pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu mūsų tinklaraščio grupėje Rokiškėnų aidas klubo grupė.

Kategorijos
Naujienos

Metinis klubo susirinkimas

Sveiki, mieli kraštiečiai ir svečiai!

Maloniai kviečiame Jus į Vilniaus rokiškėnų klubo metinį susirinkimą.

Susirinkime dalyvaus Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, Rokiškio rajono savivaldybės įvairių įstaigų atstovai, laikraščių „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio sirena“ darbuotojai.

Bus galima tiesiogiai pabendrauti su svečiais.

Klubas rengia loteriją kiekvieno laikraščio 3 mėnesių, o žurnalo metinę prenumeratą kraštiečiams, kurie yra užsiprenumeravę arba užsiprenumeruos 2023 metams šiuos leidinius:

 • Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“;
 • laikraštį „Gimtasis Rokiškis“,
 • rajono laikraštį „Rokiškio sirena“.

Naujas knygas pristatyts biblioteka ir mūsų klubiečiai. Bus galima įsigyti.

Kviečiame dalyvauti, įsigyti knygų, užsiprenumeruoti leidinius ir pirmiems sužinoti paskutines gimtinės naujienas.

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2023 m. vasario 26 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje antrojo aukšto salėje Pamėnkalnio g. 13, Vilnius, nuo 11 val.

DARBOTVARKĖ

11:00

 • Dalyvių registracija.
 • Vilniaus rokiškėnų literatūros kūrinių paroda-pardavimas.
 • Rokiškio rajono savivaldybės laikraščio ,,Gimtasis Rokiškis”, ,,Rokiškio sirena” ir Rokiškio krašto kultūros žurnalo ,,Prie Nemunėlio” prenumerata.

12:00

 • Asociacijos (klubo) pirmininko metinis pranešimas ir klubo 2022 metų ataskaita.
 • Asociacijos (klubo) buhalterio rinkimai.
 • Asociacijos (klubo) revizoriaus  rinkimai.
 • Skelbimai

12:30

13:15 -15:00

 • Suneštinės vaišės, bendravimas.

Laukiame susitinkant.

Pagarbiai.

Kategorijos
Naujienos

Visuotinis klubo susirinkimas

Mieli kraštiečiai,

Skelbiamas neeilinis visuotinis Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2022 metų spalio 22 dieną, 11 valandą, Žirmūnų g. 1F – Tuskulėnų rimties parko memorialo salėje.

Susirinkimo darbotvarkėje:

 • 2020 metų klubo pirmininko ir revizoriaus ataskaita, metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 • 2021 metų klubo pirmininko ir revizoriaus ataskaita, metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 • Klubo įstatų pakeitimo tvirtinimas.
 • Dėl klubo buveinės.
 • Klubo valdymo organų (tarybos ir revizoriaus) rinkimai.

Jei kvorumo nebus 2022-10-22 d. 11 val. klubo narių susirinkime (t.y. 2022-10-22 11 val. klubo narių susirinkimas bus laikomas neįvykusiu), 2022-10-22 d. 12 val. šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris įvyks adresu Žirmūnų g. 1F, Vilnius ir kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Po oficialios dalies laukia:

 • kultūrinė programa: prisiminimai apie Ireną Jasiūnaitę, klubo dainorėlių pasirodymas.
 • Suneštiniai pietūs.


Pagarbiai.
Vytautas Butėnas
pirmininkas
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ
KLUBAS „PRAGIEDRULIAI”
[email protected]
www.rokiskenai.lt

Kategorijos
Naujienos

Klubo metinio susirinkimo dienotvarkė

Gerb, Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI“ nariai,
Maloniai kviečiu į klubo metinį susirinkimą, kuris įvyks 2022 m. spalio 1 d. 11.00 val. Tuskulėnų g. 1F., Vilniuje.

 1. Asociacijos 2020-2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas
 2. Asociacijos organų narių rinkimai.

Pranešėjas visais darbotvarkės klausimais – susirinkimo pirmininkas.


Pagarbiai.
Vytautas Butėnas
pirmininkas
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ
KLUBAS „PRAGIEDRULIAI”
[email protected]
www.rokiskenai.lt

Kategorijos
Naujienos

Kraštiečio Klaudijaus Driskiaus fotografijų paroda „Laisvųjų testamentai”

Lietuvos fotografijos ir kino klasikai mus išmokė senų žmonių veiduose regėti tą ypatingą grožį,
kuris, anot poeto, „išlieka, kai nebelieka nieko kito“. Senolių godų skalė plati: nuo Dzeno mokytojus primenančių ištarų ir išraiškų, nuo tauraus paprastumo ir kiek komiško, naujo laiko pranašumą paliudijančio, bet graudinančio naivumo iki raukšlių rezginio gaubiamame veide atsiveriančio metafizinio rūpesčio dėl Žemės ir Dangaus dermės.
Neįsigilinus prabėgant Klaudijaus Driskiaus fotoportretus galima pamanyti, kad tai dar viena tradicinė lietuviškos fotografijos serija, skirta minėtoms senolių godoms. Veiduose šmėšteli ir minėtas paprastumas, ir gudrios ironijos šypsena, ir į metafizinį horizontą nukreiptas žvilgsnis. Tačiau tai veikiau atsitiktinumas. Fotografo tikslas nebuvo atkartoti lietuvišką (dar prieškariu pradėtą ręsti ir sovietmečiu ištobulintą) senatvės poetizavimo schemą. Galima drąsiai sakyti, kad daugelis veidų ir situacijų tik atsitiktinai yra „poetiški“. Apskritai tai, kas tų žmonių gyvenime svarbiausia, neatsispindi jų veiduose ar povyzose. Jie visi buvo kariai. Arba bent karo dalyviai.
Partizanai, jų rėmėjai, ryšininkai. Šešios dešimtys metų — tai visas dažno, ypač ankstesnės kartos, žmogaus gyvenimas šioje žemėje. Bet maždaug tiek prabėgo nuo jų karo pabaigos iki šiandien. Jie nugyveno dešimtis metų kitaip negu daugelis Antrojo pasaulinio karo veteranų. Jie negavo pensijų, specialios socialinės ir psichologinės pagalbos. Atvirkščiai, daugelis jų kalinti, negalėję įgyti išsilavinimo, daryti karjeros. Jų šeimos engtos. Portretų žmonės ne tik išgyveno, bet išliko nepalūžę, orūs, nepraradę vilties, tik savo vidinių galių, semiamų iš Dievo, savęs ir savo idealų tikėjimo dėka. Tai skamba patetiškai, bet portretuose tos patetikos neįžvelgsime — juose tik kukli buitis, dažniausiai provincijos, tokie pat kuklūs partizaniškos praeities atributai, kai kada šilti, kai kada
ironiški, kai kada prigesę žvilgsniai. Tai dabartis. Bet joje neabejotinai aišku viena — jie yra ilgame kare nugalėjusioji pusė.
Paralelinė parodos dalis — tekstai. Jie mus iš dabarties nukelia į praeitį. Pailiustruoti mažomis senomis nuotraukomis tarsi dokumentiniu įrodymu, jog tie žmonės kadaise buvo jauni ir tikrai dalyvavo istorijose, kurias pasakoja. Pirmu asmeniu pasakojama viena istorija irgi primena praeities fotografiją — fragmentišką, kiek aptrupėjusią ar apiblukusią, bet nepaprastai išraiškingą. Daugelis tų istorijų žiaurios. Antra vertus, pasakotojai nesistengia gyvenimo dramatizuoti, nebijo humoro ar buitiškos intonacijos. Jose beveik nėra to, ką paprastai vadiname „romantika“. Nėra jose ir patoso ar mėgavimosi savo didvyriškumu. „Niekad negalvojau, kad pateksiu gyvas priešui į rankas — būtų pasitaikius galimybė, būčiau pats nusišovęs“; — taip baigiamas vienas pasakojimas. Asmeninė refleksija dažniausiai
užgriebia santykį su kovos draugais. „Jie visi, partizanai, man buvo kaip broliai“, — tokie vienos ryšininkės žodžiai tiktų daugeliui pasakojimų.
Ši praeities ir dabarties portretų — žodinių ir vaizdinių — seka nieko neįrodinėja. Tiesiog skaitant liudijimus ir žvelgiant tiems žmonėms į veidus, tegul tik fotografinius, savaime išryškėja daugelio šiandienos diskusijų beprasmybė. „Ne viskas buvo tik juoda ar balta“ , „ne visi partizanai buvo šventieji ir net ne visi herojai“, „mėnulis turi tamsiąją pusę?, „partizanų kova buvo pasmerkta pralaimėti, todėl beprasmė“, „šaliai tuo metu reikėjo ne pasiaukojimo, o išlikimo“ — visi tokie dažnai viešai ar privačiai tariami teiginiai neteisingi ne tik istoriškai. Man regis, jie neteisingi ir morališkai. Karas yra baisus dalykas. Tai, kas jame vyksta, nėra elegantiškos žirgus pasibalnojusių riterių kovos. Herojizmas nėra tolygus šventumui. Didvyriai nėra tas pats, kas šventieji. Žinome ne
vieną atvejį, kai nusikaltę partizanai būdavo baudžiami partizanų teismo, bet nusikaltimai — tai ne tas pats, kas karo žiaurumas. Atsakomybė už karą kyla jo sukėlėjui. Ir atsakomybė už žudomuosius ir žūvančiuosius. „Tarptautinės teisės“ kazuistika čia beprasmė. Partizanas, susisprogdinantis granata gali būti šio žiaurumo įvaizdis: „Kūnas buvo toks sudarkytas, kad nebuvo įmanoma pažinti — jo galva buvo nutraukta“. Antra vertus, žvelgiant iš „ilgosios trukmės“ perspektyvos, karą laimėjo partizanai. Politine prasme Lietuvai karas baigėsi 1991 metais. 0 partizanai sulaukė meto, kai priešo kariuomenė turėjo palikti Lietuvos teritoriją, valstybė buvo atkurta demokratiniais pagrindais, galiausiai jiems karo veiksmų metu skirti koviniai apdovanojimai buvo įteikti arba už narsą ir šaunumą suteikti nauji.
Moterys ir vyrai, tyliai žvelgiantys iš šių fotografijų, pačiu savo buvimu, savo praeities pasakojimais ir kasdienos paprastumu nesileidžia įtraukiami į ideologines grumtynes, į moralizuojančius graudinimus, anot kurių, visi žuvusieji yra lygūs, į svarstymus apie ginkluotojo priešinimosi prasmę ir etinį pateisinamumą. Tie žmonės tiesiog yra. Savo visą gyvenimą jie atidavė Lietuvai. Paprasčiau sakant — mums.
Vytautas Ališauskas
Kategorijos
Naujienos

Kriaunų dievo apvaizdos atlaidai ir miestelio šventė

K V I E Č I A M E
Į KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS ATLAIDUS IR MIESTELIO ŠVENTĘ
  
Šventės programa
Šeštadienis (2019 m. liepos 13 d.)
10.00 val. Pasaulio ir europos akrobatinio skraidymo čempiono Jurgio Kairio susitikimas su rokiškio krašto skautų draugove, kriauniečiais ir šventės dalyviais (prie kriaunų mokyklos).
12.00-12.30 val. Lakūno Jurgio Kairio akrobatinio skrydžio programa virš Kriaunų mokyklos stadiono.
12.00-17.00 val. Kaimyninių bendruomenių kiemelių prisistatymai. Mugė, valgių degustacija (Kriaunų mokyklos stadione).
15.00 val. Dainininko Vytauto Babravičiaus-Simo koncertas (prie Kriaunų mokyklos).
17.00 val. Nominacijos, apdovanojimai (prie Kriaunų mokyklos).
Sekmadienis (2019 m. liepos 14 d.)
12.00 val. Didieji metų atlaidai – šv. Mišios Kriaunų dievo apvaizdos bažnyčioje. Mišiose giedos folkloro ansamblis „Kupolė“ iš Kauno.
  
Po šv. Mišių klebonijos kiemelyje vyks kraštiečių bendravimas. Regina Žilinskienė vaišins koše, Valda Idienė – gira, Kriaunų bendruomenės pirmininkas – šakočiu
Kriaunų kaimo bendruomenė
Renginiuose bus filmuojama ir fotografuojama.
Kategorijos
Naujienos

Jurgio Kairio akrobatinio skrydžio programa virš Kriaunų

KVIETIMAS
20190705_004453_0.jpg    
Šių metų liepos 13 dieną, šeštadienį, 12.00 val. virš Kriaunų miestelio (Rokiškio r.) akrobatinio skraidymo programą atliks lakūnas, pasaulio ir Europos čempionas JURGIS KAIRYS.
Žiūrovus kviečiame rinktis prie Kriaunų mokyklos didžiojo stadiono.
Kriaunų kaimo bendruomenė
Kategorijos
Naujienos

Rimgaudo Valentino Graibaus jubiliejinis vakaras su rinktine „Didieji medžiai”

20190529_153835_0.jpg
Mieli kraštiečiai,
Lietuvos rašytojų klubas kviečia
Birželio 5 d. 17:30 val.
Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
Pauliaus Širvio premijos laureato
poeto Rimgaudo Valentino Graibaus
jubiliejinis vakaras su rinktine „Didieji medžiai“
Dalyvauja:
– Rimgaudas Valentinas Graibus
– kino ir teatro aktorius Gediminas Storpirštis
– literatūrologas Vilius Gužauskis
– solistas (baritonas) Andrius Apšega
– koncertmeisterė Beata Andriuškevičienė
– skaitovas Paulius Šironas
– Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas
– Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariai
Vakaro vedėjas literatūros kritikas Stasys Lipskis.
Maloniai kviečiame.
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBAS „PRAGIEDRULIAI“
Gedimino pr. 2/1-24, Vilnius LT01103
+370 658 11744
[email protected]
www.rokiskenai.lt
Kategorijos
Naujienos

Jono Rudoko knygos „Juozo Tūbelio laikai“ pristatymas

20190424_172354_0.pngKviečiame į Jono Rudoko knygos
„Juozo Tūbelio laikai”
pristatymus, kurie įvyks:
Dalyvaus knygos autorius.
20190424_170315_0.jpg