Kategorijos
Archyvas Naujienos

Archyvas 2009

Gedimino Skvarnavičiaus kino kūrybos vakaras 2009 m. Gruodžio 28 d. vakarą, Kinematografininkų sąjungos salėje, įvyko Vilniaus rokiškėnų klubiečio Gedimino Skvarnavičiaus kino kūrybos vakaras. Po Kalėdų švenčių susirinko nedidelis būrelis klubiečių. Vakaro metu autorius parodė šiuos kino feljetonus: „Džokonda IV aukšte“, „Būkit sveiki, ufonautai“, „Mano vadas – Leonardas“, „Vinis“, „Kuo prikąsime liežuvį“, „Tarp lygių lygūs ir laisvi“. Visi, be išimties, dokumentiniai filmai parodijuoja tarybinio (sovietinio) gyvenimo kasdienybę. Dabar atrodo keista, kad to nepavyko pakišti po cenzūra. Peržiūra sulaukė daug juoko, diskusijų, klausimų ir prisiminimų. Po peržiūros G. Skvarnavičius papasakojo daug įdomių dalykų apie šių filmų kūrimą, bendravimą su tarybine
nomenklatūra. Vėliau visi jaukiai ir šiltai pabendravo, pasidalino prisiminimais, palinkėjo vieni kitiems gerų Naujų metų.
2009 m. Gruodžio 28 d. PC „PANORAMA“ atidaryta klubiečio dailininko Arvydo Bagdono su tapybos paroda „Žaidimai“. Internetiniame tinklaraštyje Bernardinai.lt yra pokalbis su mūsų kraštiečiu fotografu Klaudijumi Driskiumi. Klaudijus Driskius. Sugrįžti į savo gentį. Nuoroda: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-12-01-klaudijus-driskius-sugrizti-i-savo-genti/36299 
Mūsų kraštietis Vytautas Ikamas kviečia dainininkus į vyrų ansamblį „NEVERTAS“. Norintys prašome skambinti telefonu 861855261.
Įvyko dailės parodą „Iš vasaros plenerų“. Su kitais dailininkais parodoje savo kūrinius rodė ir mūsų kraštiečiai Algimantas Stanislovas Kliauga ir Rimas Bičiūnas. Parodos atidarymas įvyko 2009.12.18, 18.00 val. „Europa City Vilnius“ viešbutyje, J.Jasinskio g. 14, „Juozas art“ galerijoje.
2009 metų lapkričio 29 dieną (sekmadienį), 15.00 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio g. 13 Vilnius rokiškėnams koncertą dovanojo kraštietis Algirdas Svidinskas su muzikinių projektų grupe „Vitražai”. Algirdas Svidinskas yra daugumos dainų autorius – Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas ir grupės vadovas. Algirdas 15 metų darbavosi Rokiškio kultūros rūmuose. Yra Rokiškio folklorinio ansamblio „GASTAUTA“ įkūrėjas ir ilgametis vadovas, vienas iš grupės „AMBROZIJA“ įkūrėjų. Muzikinių projektų grupė „Vitražai“ gyvuoja jau penkis metus ir yra dalyvavusi žinomuose dainuojamosios poezijos renginiuose ir festivaliuose „Akacijų alėja“, „Bardų naktys“, „Samtis“, „Poezijos atlaidai Pagulbyje“ ir kitur. Grupė organizuoja festivalį „Ant žemės
krašto“ ir dainos konkursą „Dainuoju žalią žolę“ (kartu su kūrėjų klubu „Žalia žolė“).
„PRAGIEDRULIŲ“ klubo ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys Klaudijus Driskius 2009 11 05 Vilniuje „PROSPEKTO“ galerijoje atidarė parodą apie mūsų krašto žmones „ARTI SARTŲ“. Nuotaikingame atidaryme dalyvavo daug rokiškėnų ir Klaudijaus bičiulių. Kviečiu pasižiūrėti nedidelį mano fotoreportažą iš šio renginio. Malonaus žiūrėjimo – Vilius Jasinevičius.
2009 metų lapkričio 20 dieną (penktadienį), 18.00 val. Vilniuje, Geologijos instituto salėje, T. Ševčenkos g. 13, įvyks klubo renginys skirtas galimam leidiniui „Rokiškio krašto senosios praeities bruožai“ pristatyti. Pristatyta. Recenzavo Venantas Mačiekus. Bronius Deksnys. Rokiškio krašto senosios praeities bruožai.(projektas galimam leidiniui) Darbas skirtas senajai Rokiškio krašto istorijai, apimančiai XIII-XIX amžiaus pirmosios pusės laikotarpį. Krašto praeičiai nušviesti naudojami publikuoti ir nepublikuoti šaltiniai: Lietuvos Metrikos knygos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų teismų sprendimai ir potvarkiai, dvarų inventoriai, valstiečių surašymo dokumentai, Lietuvos vyriausiojo tribunolo ir Vilkmergės teismo sprendimai, bažnyčių vizitacijų aktai, Lietuvos valstybės istorijos
archyvo, Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos rankraščių skyrių dokumentai (daugelis iš jų iki šiol neskelbti). Darbe nušviečiama baltų genties – sėlių žemės, kurioje vėliau įsikūrė Rokiškio kraštas, praeitis, šios žemės atgavimas iš Livonijos ordino, lietuvių kolonizacija atgautoje žemėje, valdovų ir privačių dvarų sklaida, valstiečių sodybų, vadintų tarnybomis, kūrimasis, jų sukėlimas į gatvinius kaimus per valakų reformą, valstiečių socialinė padėtis, ūkinė veikla ir dvasios pasaulis baudžiavos laikais. Skelbiami iki šiol nenaudoti Rokiškio dvaro archyvų dokumentų nuorašai apie kunigaikščius Krošinskius ir grafus Tyzenhauzus Rokiškio dvare, Rokiškio bažnyčių ir Rokiškio parapijos aprašymai, iki šiol neskelbti dokumentai apie rokiškėnų dalyvavimą 1931 metų sukilime ir apie caro valdžios priemones neleisti rokiškėnams įsitraukti į 1863 metų sukilimą. Darbo tekstas suskirstytas į septynis
skyrius, nušviečiančius svarbius Rokiškio krašto raidos etapus. Dalis jų paskelbta spaudoje, dalis įteikta spausdinti, dalis baigiama rašyti:- Kol Rokiškio dar nebuvo (išspausdinta „Prie Nemunėlio“, 2009 nr.1, p. 3-10);- Žmonės, išarę Sėlos dykrą (numatytas spausdinti „Naujosios Romuvos“ 2009 m. Nr. 4);- Kunigaikščiai Krošinskai Rokiškio dvare (įteiktas spausdinti „Prie Nemunėlio“ redakcijai 2009 m. Nr. 2);- Grafai Tyzenhauzai Rokiškio krašte (išspausdintas Rokiškio krašto muziejaus leidinyje „Tyzenhauzai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse. Konferencijos pranešimai“.- Rokiškis: 2007, p. 5-13);- Iš Rokiškio parapijos senųjų dokumentų (archyvų medžiaga sukaupta, skyrius rašomas ir bus įteiktas „Prie Nemunėlio“ redakcijai);- Rokiškėnai 1931 metų sukilime (išspausdintas „Naujojoje Romuvoje“, 2009, nr. 1, p. 14-19);- 1863 metų sukilėlių žygis per Rokiškio kraštą (rengiamas spausdinti „Naujojoje Romuvoje“
2009 m. Nr. 3)Kviečiu Vilniaus rokiškėnus, dalyvauti. Renginyje planuojamas mūsų kraštiečio Vytauto Ikamo vadovaujamo ansamblio „NEVERTAS“ pasirodymas. Rokiškio krašto senovinės dainos ir klasika.Po renginio vyko neformalus bendravimas.
Spektaklis „Vaižgantas”
ROKIŠKĖNAI KARŽYGIAI VYČIO KRYŽIAUS ORDINO KAVALIERIAI. PRISTATĖ VILIUS KAVALIAUSKAS 2009.10
ROKIŠKIO 510 METŲ JUBILIEJUS 2009.09
OBELIŲ 500 METŲ JUBILIEJUS 2009.09
ČEDASŲ 510 METŲ JUBILIEJUS 2009.07
DAINŲ ŠVENTĖ 2009.07
JONINIŲ ŠVENTĖ 2009.06
KRAŠTIEČIŲ KLUBŲ VAKARAS 2009.06
RIMGAUDO GRAIBAUS KŪRYBOS VAKARAS 2009.05.
ATVELYKIO ŠVENTĖ 2009.04.19
KNYGŲ TŪKSTANTMEČIO KELIAS 2009.04
KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIO TVARKYMAS 2009.04.02
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBO „PRAGIEDRULIAI” ATASKAITINIS – RINKIMINIS SUSIRINKIMAS 2009.01.24