Kategorijos
Archyvas Naujienos

Klubo metinio susirinkimo dienotvarkė

Gerb, Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI“ nariai,
Maloniai kviečiu į klubo metinį susirinkimą, kuris įvyks 2013 m. sausio 19 d. 11.00 val.
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio 13, Vilniuje.
Darbotvarkė:
1. Asociacijos 2012 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas
2. Asociacijos pavadinimo keitimas
3. Asociacijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas
4. Asociacijos organų narių rinkimai.
Pranešėjas visais darbotvarkės klausimais – susirinkimo pirmininkas.
Pagarbiai.
Algis Narutis
pirmininkas
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ
KLUBAS „PRAGIEDRULIAI”
Gedimino pr. 2/1-24
Vilnius LT01103
+370 699 60911
[email protected]
www.rokiskenai.lt