Kategorijos
Archyvas Naujienos

Dėl knygos „Mus jungia Rokiškio kraštas” atitaisymų

Mieli kraštiečiai,
Dėkojame visiems dalyvausiemsį klubo metiniame susirinkime, kuris įvyko 2014 m. sausio 18 d..
15 – mečio proga išleidome knygą „Mus jungia Rokiškio kraštas“. Knygoje yra aprašyta trumpa klubo istorija ir įdėtos dalies kraštiečių autobiografijos.
Dėl didelio darbo krūvio deja neišvengėme netikslumų.
Maloniai prašome dėl  netikslumų atitaisymų informuoti Danutę telefonu 868056165 arba elektroniniu laišku [email protected] .
Jau įsigijusieji knygą yra registruoti ir stengsimės juos informuoti apie atitaisymus. Toliau knyga bus  platinama, tame skaičiuje ir bibliotekoms, tik su atitaisymais.
Maloniai prašome informuoi iki vasario 27 dienos.
Pagarbiai Algis Narutis