Kategorijos
Archyvas Naujienos

Padėka parėmusiems klubą 2 proc. pajamų mokesčio

Mieli kraštiečiai,
nuoširdžiai dėkoju Jums, kad atsiliepėte į mano prašymą ir parėmėte mūsų klubą
iki 2 procentų pajamų mokesčio.
Reda Kiselyte (Rokiškio Juozo – Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos„ padalinio biblioteka)
Rūta Vilutiene (Rokiškio Juozo – Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos„ padalinio biblioteka)
Donatai Smalinskai (Obeliai)
Eugenijau Šimanauskai (Daliečių kaimas nuo Čedasų)
Aldona Gauliene (Visdievų kaimas nuo Obelių)
Rasa Kirstukaite (Žiobiškis),
Jokūbai Zove (Kamajai),
Liumina Šlėviene (Obeliai),
Elvyra Maksimaitiene (Rokiškis),
Edmundai Rimša (Panemunėlis).
Žinau, kad parėmusių yra daugiau ir jie dėl įvairių priežasčių, čia nepaskelbti.
VISIEMS NUOŠIRDUS IR DIDELIS AČIŪ !!!
Iš paramos gautos lėšos bus naudojamos klubo įstatuose numatytiems uždaviniams
ir funkcijoms ateityje įgyvendinti, klubo renginiams organizuoti, dovanoms, gėlėms įsigyti.
Pagarbiai
Algis Narutis
Pirmininkas