Kategorijos
Skelbimai

Šaukiamas eilinis visuotinis klubo narių susirinkimas

DĖMESIO! Pasikeitė susirinkimo vieta ir data.

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai”, kodas 124464152, registracijos adresas Svajonių 34-5, Vilnius pirmininko ir klubo tarybos iniciatyva 2024-03-17 (sekmadienį) 11:00 val. šaukiamas eilinis visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris įvyks Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Asociacijos “Andriaus Dručkaus iniciatyva” vadovas Mantas Kelečius Rokiškio rajono savivaldybės merui Ramūnui Godeliauskui įteiks NATO vėliavas;
  2. dėl Klubo 2022 metų metinės finansinės atskaitomybės;
  3. dėl Klubo 2023 metų metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos;
  4. kiti Klubo veiklos klausimai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 8 str. 8 d., jei kvorumo nėra 2024-03-16 d. 10 val. eiliniame visuotiniame klubo narių susirinkime (t.y. 2024-03-17 d. 11 val. susirinkimas bus laikomas neįvykusiu), tai 2024-03-17 d. 12 val. šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris įvyks Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13 ir kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Po susirinkimo kraštiečių susitikimas su Rokiškio rajono meru Ramūnu Godeliausku,  Aukštaitijos kraštiečių klubų vadovais, neformalus bendravimas, suneštinės vaišės (be alkoholinių gėrimų).

Papildomą informaciją teikia klubo pirmininkas

tel. +370 699 60911

pagarbiai

Klubo pirmininkas Algis Narutis