Kategorijos
Archyvas Naujienos

Parama klubui – 2 procentais pajamų mokesčio

Sveiki mieli kraštiečiai,
Maloniai kviečiu paremti klubą 2 procentais savo pajamų mokesčio.
Mūsų kodas – 1 2 4 4 6 4 1 5 2
Parsisiųskite formą ABBYY formate , ABBYY zip formate arba užpildymo pavyzdį PDF formate.
Labai dėkingas.
Pagarbiai,
Kristina Šmagoriūtė, klubo pirmininkė
Formos pildymui reikalinga ABBYY eFormFiller 2.5 programa
Kategorijos
Archyvas Naujienos

Prenumeruokite  „Gimtasis Rokiškis“ ir „Prie Nemunėlio”

Kviečiu užsisakyti spaudą  „Gimtasis Rokiškis“ ir „Prie Nemunėlio”.
Laikraštis „Gimtasis Rokiškis” suteikia specialią nuolaidą kraštiečiams, o
UAB „DAIVIDA“ remia ir pristatys kartą per savaitę į Gedimino 2/1-24.
Kaina metams su nuolaida – 112,20 Lt.
Iki gruodžio 10 d. nformuokite, kas norėtumėte užsisakyti. Mob. tel.: 8 699 60911, [email protected] .
Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio” galima užsisakyti per Lietuvos paštą.
12 mėn. prenumerata 20 Lt 40 ct.
20121205_161542_0.png
Pirmininkas
Kategorijos
Archyvas Naujienos

Kviečiame balsuoti už Rokiškio krašto muziejų:

Kviečiame balsuoti už Rokiškio krašto muziejų:
http://pramogos.delfi.lt/culture/balsavimas-isrinkite-metu-muzieju.d?id=59962311
Iš anksto dėkojame.
Rokiškėnai muziejininkai
Kategorijos
Archyvas Naujienos

Archyvas 2011

________________________________________________________________________________
2011 m. gruodžio 14 d. Kauno Karininkų Ramovėje įvyko Kauno rokiškėnų susitikimas su Vilniaus rokiškėnų klubo pirmininku Algiu Naručiu ir Kauno sėlių klubo nariais, Rokiškio savivaldybės atstovu.
Algis Narutis papasakojo apie Vilniaus rokiškėnų klubo veiklą. Po to vyko diskusija.
Diskusijos metu buvo svarstyta:
Dalyvaujantis jaunimas palaikė Kauno rokiškėnų klubo idėją ir informavo, kad aktyviai prisidėtų prie klubo veiklos, kartu įtraukiant į veiklą ir pagyvenusio amžiaus žmones bei Sėlių klubą.
Rokiškio Savivaldybės mero pavaduotojas, informavo, kad palaikytų klubo idėją, nes jis labiausiai reikalingas patiems Kauno rokiškėnams, kaip galimybė palaikyti ryšius su kraštiečiais Kaune ir gimtinėje.
Visi palaikė mintį, kad Kauno rokiškėnams reikia burtis.
Buvo iškeltos dvi idėjos dėl galimos organizacijos. Pirmoji kaip atskiras vienetas ar jungtinė veikla su „Pragiedruliais“. Antroji kaip Sėlių klubo papildymas. Bendros pozicijos šiuo klausimu nesurasta.
Nutarta sušaukti didesnį Kauno rokiškėnų susirinkimą ir šį klausimą svarstyti iš naujo, kad surasti vieningą poziciją.
Naujo susirinkimo organizavimui paskirti atsakingus Kauno rokiškėnus: Mintautę Šeškaitę, Karolį Leišį, Arvydą Matuzonį.
Iki gruodžio 21 dienos priimti sprendimą dėl susirinkimo datos ir vietos, parengti dienotvarkę, organizuoti Kauno rokiškėnų kvietimą į būsimą renginį.
_____________________________________________________________________________________
Ketvirtadienį 2011.12.29. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje įvyko iškilmingas 2011 m. Kultūros ministerijos premijų laureatų apdovanojimas. Diplomai ir premijos buvo įteiktos devyniolikai kultūros ir meno kūrėjų bei vienai kultūros įstaigai.
„Matau, kad šiandien čia netelpa visi norintys – taip ir turi būti masiniuose renginiuose. Sveikinu jus visus su tarpušvenčiu, kuris yra šviesus, prasmingas, ko nepasakysi įsijungęs televizorių, kur nei mūsų, nei jūsų nelabai yra, yra daugiau kriminalinių naujienų. Manau, kad kada nors ateis laikas ir mūsų kultūrai. Mano širdyje yra pakankamai šviesu. Važiuodamas po Lietuvą, išvykęs su lietuvių kūrėjais į užsienį mačiau labai daug kūrybingumo, labai daug prasmės, labai daug šviesos. Todėl tikrai pagrįstai metų pabaigoje mes čia susirinkę turime kuo pasidžiaugti“, – sausakimšai salei sveikinimo žodžius skyrė kultūros ministras Arūnas Gelūnas.
Kultūros ministerijos premijų laureatais tapo ir diplomus iš kultūros ministro rankų atsiėmė ir mūsų kraštietis, fotomenininkas Klaudijus Driskius kilęs iš Rokiškio r., Ažubarsčio k.. Biografija.
Gerbiamas Klaudijau,
Leiskite nuoširdžiai Jus pasveikinti gavus Balio Buračo fotografijos meno premiją – garbingą apdovanojimą už pasiekimus kuriant ir įprasminant gyvenimo momentus. Linkime, kad Jūsų atkaklus ilgametis darbas įamžinant pačius nuostabiausius, netikėčiausius gyvenimo momentus, būtų geriausias pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis kitiems, šios meno srities siekiantiems. O mes, Jūsų kraštiečiai, didžiuojamės Jumis ir linkime Jums daug sveikatos, išminties bei ryžto tęsiant šį puikių kūrybinį darbą. Nuoširdžiai linkime ir toliau darbuotis Lietuvos ir mūsų gimtojo krašto, Rokiškio labui.
Juk tik Jūs, gyvenimo fotografas, galite sustabdyti akimirką žavingą…
Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/kulturos-ministerija-pagerbe-labiausiai-2011-metais-kulturai-nusipelniusius-asmenis-29-187456#ixzz1hxXvJnGR
_______________________________________________________________________________________
2011.03.28 17.00 val. Gedimino pr. 2/1-24 diskusija:
Naujos klubo galimybės plėsti veiklą įtraukiant daugiau jaunimo. Ką galime padaryti šiuo klausimu?
Vilniaus rokiškėnų tinklalapio atnaujinimo galimybės.
Dalyvauja kviesti dalyviai.
Mieli kraštiečiai,
Rokiškio rajono savivaldybės meras Almantas Blažys kviečia 2011 m. kovo 18 d. 17 val.dalyvauti iškilmingoje Rokiškio krašto garbės piliečių regalijų teikimo ceremonijoje, kuri vyks Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijos rūmuose (Didžioji g. 4).
Garbės piliečių pagerbimo ceremonijoje dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kazulėnas.
Sudėtinės vaišės.
Pirmininkas
Algis Narutis  
Vilniaus mokytojų namai
Valstybinė kalbos inspekcija
Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos 1999 metais paskelbė Tarptautine
gimtosios kalbos diena. Jau penktus metus Vilniaus mokytojų namai ir
Valstybinė kalbos inspekcija šia proga rengia šventę.
Kviečiame Jus į vakarą, skirtą
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
Valstybinė kalbos inspekcija apdovanos įmones už 2010
metais įregistruotus gražius lietuviškus pavadinimus.
Lietuvių poetų eilėraščius skaitys Juozas Šalkauskas,
koncertuos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja solistė
Aušra Liutkutė ir jos studentės, skambės dainos iš M. K. Čiurlionio
ir V. Palukaičio sudaryto rinkinio „Vieversėlis“.
Renginį ves Donatas Smalinskas.
Vakaras vyks 2011 m. vasario 21 d.
Vilniaus mokytojų namų svetainėje
(Vilniaus g. 39/6)
Pradžia 18 val.
2011.02.12 12.00 val. Vilniuje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio g. 13,
įvykO Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI” renginys.
12.00 – 13.00 val.
Įvyko susitikimas su mūsų kraštiečiu, alpinistu, Eugenijumi Šimanausku. Eugenijus pasidalins įspūdžiais iš alpinistinių ekspedicijų Nepale ir Pakistane.
Eugenijus Šimanauskas kilęs iš Daliečių nuo Čedasų, Rokiškio raj..
13.00 – 14.00 val. Valdemaras Stakėnas iš Papiškių km. nuo Čedasų, grojo gitara, dainavo.
Sudėtinės vaišės.
Sveiki mieli kraštiečiai,
2011.01.22 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13 įvyko Vilniaus rokiškėnų klubo metinis susirinkimas. Dalyvavo, Rokiškio rajono svaivaldybės meras Almantas Blažys, administarcijos direktorius Aloyzas Jočys, kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, Panemunėlio seniūnas Anicetas Bytautas. Į svečius atvyko Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė ir Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė.
Susirinkusius linksmino Panemunėlio seniūnijos kaimo kapela „Provincija“ vadovaujama Rimanto Mickio.Susirinko apie 100 Vilniaus rokiškėnų.
Klubo pirmininkas Algis Narutis metiniame pranešime padėkojo susirinkusiems, telkiant kraštiečius, garsinant mūsų gimtąjį kraštą, perduodant žinias bei istorinę atmintį ateinančioms kartoms. Tai ir yra klubo misija – jo egzistavimo paskirtis, tikslas, prasmė. Dauguma klubiečių aukštai vertina galimybę gyvai bendrauti su kraštiečiais.
Paskutiniu metu klubas daugiau bendradarbiauja su „Versmės“ leidykla, siekdamas populiarinti didelę vertę mūsų kraštui turinčias Lietuvos valsčių serijos monografijas ir telkti joms paramą.
Metiniame susirinkime Vilniaus rokiškėnai surengė paramos akciją monografijos „Panemunėlis“ leidybai. Paramos akciją vedė mūsų kraštietis Arvydas Bagdonas dar žinomas kaip Lietuvos „Senelis Kalėda“. Vilniaus rokiškėnai paaukojo 2720 litų, kurie perduoti „Versmės“ leidyklai, kaip tikslinė parama monografijai „Panemunėlis“ išleisti. Paramą suteikė 55 žmonės, kiek kas galėjo. Jų pavardės bus įrašytos monogafijoje „Panemunėlis“ rėmėjų sąrašuose. Labai dėkoju visiems kas aukojo. Noriu išskirti Edmundą Antaną Rimšą už didžiausią auką leidiniui apie savo kraštą.
Edmundas Antanas Rimšos (nuotraukos centre) gimė Panemunėlio apyl., Skirų kaime. Jis yra Rokiškio krašto garbės pilietis, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Nuotraukoje iš kairės į dešinę, Pnemunėlio seniūnas Anicetas Bytautas, dailininkas Arvydas Bagdonas, Antanas Edmundas Rimša, Rokiškio rajono savivaldybės meras Almantas Blažys, Vilniaus rokiškėnų klubo sekretorė Vida Vyšniauskienė ir klubo pirmininkas Algis Narutis.
Kaip kalbėjo meras Almantas Blažys, savivaldybės taryba taip pat artimiausiu metu ruošiasi svarstyti galimybę paremti šį leidinį. Kalbant su Panemunėlio krašto žmonėmis buvo iškelta įdėja, kad monografijos pristatymą ir panašią paramos akciją gerai būtų surengti ir Panemunėlyje, jeigu kas iš vietos žmonių parodytų iniciatyvą. Kaip susirinkime kalbėjo knygos sudarytojas Venantas Mačiekus, jeigu bus sutelkta parama, yra tikimybė, kad monografija gali būti išleista dar šiais metais.
Algis Narutis pranešime išskyrė Broniaus Deksnio išleistą knygą „Kraštuose prie Livonijos sienos: iš Rokiškio praeities”. Žinoma ši knyga vertinga savo turiniu kaip dalis mūsų krašto istorijos, tačiau kitas svarbus faktas tai, kad ši knyga, tai pirmoji elektroninė kraštiečio knyga. Ją galima įsigyti svetainėje www.knygute.lt . Tai geras sprendimas, kai turime sukauptą vertingą informaciją, tačiau negalime išleisti dėl ribotų finansinių resursų. Leidyba greita, knygos pavadinimas ir anotacija tampa pasiekiama visame pasaulyje per internetą.
Pranešime Algis Narutis padėkojo už bendradarbiavimą Rokiškio rajono savivaldybei, Rokiškio krašto muziejui, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji bibliotekai, laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“ , Juozo Tumo – Vaižganto mokyklai, Rokiškio kultūros centrui. Kraštiečiai džiaugiasi matydami kaip gražėja mūsų gimtasis kraštas ir kaip kyla jo kultūrinis lygis. Tai labai prasminga ir ilgalaikė investicija į Rokiškio krašto ateitį. Pirmininkas pakvietė Vilniaus rokiškėnus laisvalaikiu atvykti į Rokiškį su draugais, pažįstamais ir parodyti gimtojo krašto grožį. Rokiškio turizmo informacijos centras parengė svetainę, kur surašyti visi galimi turistiniai maršrutai, sužymėtos ir aprašytos lankytinos vietos, sužymėtos kaimo sodybos, kur visuomet galima atvykti pailsėti ar švęsti
asmeninę šventę. Rokiškio rajono savivaldybės meras Almantas Blažys papasakojo kraštiečiams apie rajono dabartį ir ateities planus.
Gedimino Skvarnavičiaus iniciatyva pradėjome rinkti medžiagą apie Vilniaus rokiškėnus klubo narius ir klubo draugus. Jau surinkta apie 90 autobiografijų. Kas dar nespėjo, visus pakvietė teikti medžiagą klubui. Pernai klube iškeltas tikslas užmegzti daugiau ryšių seniūnijų ar vietos veiklos grupių lygmenyje. Jau susistikome su kraštiečiais iš Duokiškio ir Panemunėlio. Ir toliau plėsime kontaktus. Klubas per 2010 metus surengė 14 renginių ir 5 dalyvavo, kaip partneris. Į klubo sąrašus įtraukta 30 naujų dalyvių. Kol kas nepavyksta pritraukti jaunesnės kartos žmonių. Tai ateities uždavinys.
Klubo veikla yra visuomeninė, be atlygio. Visi dalyvaujantys kraštiečiai aukoja asmeninius resursus ar laiką. Sukauptos lėšos yra iš aukų ir 2 proc. labdaros. Daugiausiai jos naudojamos renginiams finansuoti ar transportui į Rokiškį. Pirmininkas padėkojo prisidėjusiems prie klubo veiklos ir parėmusiems 2 proc. labdara, bei paprašė remti ateityje.
Svarbiausia klubo pamatai. Tai yra žmonės, kurie kūrė klubą ir iki šiol dalyvauja jo veikloje. Klubo vadovo uždavinys sudaryti sąlygas kraštiečių veiklai.
Pabaigoje pirmininkas padėkojo svečiams, kraštiečiams, klubo nariams, tarybai ir valdybai už paramą ir atliktus bei atliekamus darbus, palinkėjo geros kloties ateityje.
Klubo pirmininkas Algis Narutis
2011.01.22 12.00 val. Vilniuje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio g. 13,
įvyko Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI” metinis susirinkimas.  
Nuo 11.00 iki 12.00 val. galima buvo prekiauta knygomis.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Pranešimas apie Vilniaus rokiškėnų veiklą 2010 metais.
2. Koncertas.
3. Bendravimas. Suneštinės vaišės.
___________________________________________________________________________________
2011.01.22   Rokiškio krašto muziejaus padėka
Mieli Pragiedruliečiai,
Lengvos ar dosnios, šykščios ar sunkios bebūtų mūsų dienos, vis tiek jos nenumaldomai slenka. Ir vėl besibaigiant Metams kiekvienas skaičiuojame nuveiktus darbus, atradimų džiaugsmus, malonias tarpusavio bendravimo akimirkas, susitikimus. O jų šiais metais iš ties buvo labai daug ir įvairių.
Ypač dosnūs šie metai buvo parodomis: muziejuje savo kūrybos personalines parodas surengė garbūs mūsų žemiečiai: R. Bičiūnas, I.Naginskaitė, B. Bružas su žmona, M.M. Daunys. Parodas aplankė tūkstančiai muziejaus lankytojų ir rokiškėnų. Dailininkai  R.Bičiūnas ir B.Bružas savo darbų dovanojo muziejui.
Šiais metais Rokiškio kraštas minėjo garsių savo žmonių – dailininko J.Vienožinskio 125-ąsias ir  kunigo švietėjo J.Katelės 180-ąsias gimimo metines. Šiuose renginiuose dalyvavo ir „Pragiedrulių“ klubo nariai. Plenero „Tapau ir piešiu kartu su dailininkais“ , skirto J. Vienožinskiui, kuratoriumi sutiko būti dailininkas A.Bagdonas, jubiliejinio
ciklo renginiuose dalyvavo dailininkai A.Kliauga, R.Bičiūnas.
Konferencijoje „Kunigo švietėjo J.Katelės idėjų sklaida Panemunėlio krašte“ pranešimus skaitė B.Riauba, E.Daugnora, renginyje dalyvavo krašto garbės pilietis E.Rimša, kiti kraštiečiai.
Kiekvienam iš mūsų ilgam išliks gražūs ir dvasingi susitikimai su kraštiečiais, gyvenančiais Vilniuje. Visi likome giliai sujaudinti Krašto garbės pilietės, operos primadonos I.Jasiūnaitės šiluma ir meile jos kūrybos vakare; dailininkės restauratorės E.Olubienės jubiliejinio gimtadienio švente jos gimtinėje.
Dėkojame Jums visiems, kad jūs aktyviai dalyvavote savo gimtų miestelių jubiliejinėse šventėse, kad Jūs buvote kartu su mumis dvaro aikštėje per Rokiškio miesto renginius. Džiaugiamės ir dėkojame kraštiečiams: Eigminų šeimai, L.Žukliui A.Bučui, P.Damijonaitienei, K.Driskiui, J.Rudokui ir kitiems, kurie savo kūryba ir dovanomis praturtino  mūsų krašto paveldą.
Dėkojame klubo pirmininkui A.Naručiui, mūsų visų mylimai E.Maksimaitienei už Jūsų energiją ir didelį darbą sutelkiant  kraštiečius, gyvenančius Vilniuje, ir mus rokiškėnus labai prasmingai veiklai, kuri mus visus džiugina ir stiprina, uždega ir verčia eiti pirmyn, jaudina ir neleidžia pamesti vilties…
Šviesių, jaukių, šiltų švenčių Jums visiems ir Jūsų šeimoms bei artimiesiems.
Su pagarba
Rokiškio krašto muziejaus kolektyvo vardu
Nijolė Šniokienė
2011.12.23
Rokiškis
Kategorijos
Archyvas Naujienos

Archyvas 1998_2008

ROKIŠKIO JUOZO TUMO – VAIŽGANTO VIDURINEI MOKYKLAI 90 METŲ 2008.11
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBO 10-MEČIO MINĖJIMAS 2008.11.08
Kategorijos
Archyvas Naujienos

Archyvas 2009

Gedimino Skvarnavičiaus kino kūrybos vakaras 2009 m. Gruodžio 28 d. vakarą, Kinematografininkų sąjungos salėje, įvyko Vilniaus rokiškėnų klubiečio Gedimino Skvarnavičiaus kino kūrybos vakaras. Po Kalėdų švenčių susirinko nedidelis būrelis klubiečių. Vakaro metu autorius parodė šiuos kino feljetonus: „Džokonda IV aukšte“, „Būkit sveiki, ufonautai“, „Mano vadas – Leonardas“, „Vinis“, „Kuo prikąsime liežuvį“, „Tarp lygių lygūs ir laisvi“. Visi, be išimties, dokumentiniai filmai parodijuoja tarybinio (sovietinio) gyvenimo kasdienybę. Dabar atrodo keista, kad to nepavyko pakišti po cenzūra. Peržiūra sulaukė daug juoko, diskusijų, klausimų ir prisiminimų. Po peržiūros G. Skvarnavičius papasakojo daug įdomių dalykų apie šių filmų kūrimą, bendravimą su tarybine
nomenklatūra. Vėliau visi jaukiai ir šiltai pabendravo, pasidalino prisiminimais, palinkėjo vieni kitiems gerų Naujų metų.
2009 m. Gruodžio 28 d. PC „PANORAMA“ atidaryta klubiečio dailininko Arvydo Bagdono su tapybos paroda „Žaidimai“. Internetiniame tinklaraštyje Bernardinai.lt yra pokalbis su mūsų kraštiečiu fotografu Klaudijumi Driskiumi. Klaudijus Driskius. Sugrįžti į savo gentį. Nuoroda: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-12-01-klaudijus-driskius-sugrizti-i-savo-genti/36299 
Mūsų kraštietis Vytautas Ikamas kviečia dainininkus į vyrų ansamblį „NEVERTAS“. Norintys prašome skambinti telefonu 861855261.
Įvyko dailės parodą „Iš vasaros plenerų“. Su kitais dailininkais parodoje savo kūrinius rodė ir mūsų kraštiečiai Algimantas Stanislovas Kliauga ir Rimas Bičiūnas. Parodos atidarymas įvyko 2009.12.18, 18.00 val. „Europa City Vilnius“ viešbutyje, J.Jasinskio g. 14, „Juozas art“ galerijoje.
2009 metų lapkričio 29 dieną (sekmadienį), 15.00 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio g. 13 Vilnius rokiškėnams koncertą dovanojo kraštietis Algirdas Svidinskas su muzikinių projektų grupe „Vitražai”. Algirdas Svidinskas yra daugumos dainų autorius – Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas ir grupės vadovas. Algirdas 15 metų darbavosi Rokiškio kultūros rūmuose. Yra Rokiškio folklorinio ansamblio „GASTAUTA“ įkūrėjas ir ilgametis vadovas, vienas iš grupės „AMBROZIJA“ įkūrėjų. Muzikinių projektų grupė „Vitražai“ gyvuoja jau penkis metus ir yra dalyvavusi žinomuose dainuojamosios poezijos renginiuose ir festivaliuose „Akacijų alėja“, „Bardų naktys“, „Samtis“, „Poezijos atlaidai Pagulbyje“ ir kitur. Grupė organizuoja festivalį „Ant žemės
krašto“ ir dainos konkursą „Dainuoju žalią žolę“ (kartu su kūrėjų klubu „Žalia žolė“).
„PRAGIEDRULIŲ“ klubo ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys Klaudijus Driskius 2009 11 05 Vilniuje „PROSPEKTO“ galerijoje atidarė parodą apie mūsų krašto žmones „ARTI SARTŲ“. Nuotaikingame atidaryme dalyvavo daug rokiškėnų ir Klaudijaus bičiulių. Kviečiu pasižiūrėti nedidelį mano fotoreportažą iš šio renginio. Malonaus žiūrėjimo – Vilius Jasinevičius.
2009 metų lapkričio 20 dieną (penktadienį), 18.00 val. Vilniuje, Geologijos instituto salėje, T. Ševčenkos g. 13, įvyks klubo renginys skirtas galimam leidiniui „Rokiškio krašto senosios praeities bruožai“ pristatyti. Pristatyta. Recenzavo Venantas Mačiekus. Bronius Deksnys. Rokiškio krašto senosios praeities bruožai.(projektas galimam leidiniui) Darbas skirtas senajai Rokiškio krašto istorijai, apimančiai XIII-XIX amžiaus pirmosios pusės laikotarpį. Krašto praeičiai nušviesti naudojami publikuoti ir nepublikuoti šaltiniai: Lietuvos Metrikos knygos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų teismų sprendimai ir potvarkiai, dvarų inventoriai, valstiečių surašymo dokumentai, Lietuvos vyriausiojo tribunolo ir Vilkmergės teismo sprendimai, bažnyčių vizitacijų aktai, Lietuvos valstybės istorijos
archyvo, Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos rankraščių skyrių dokumentai (daugelis iš jų iki šiol neskelbti). Darbe nušviečiama baltų genties – sėlių žemės, kurioje vėliau įsikūrė Rokiškio kraštas, praeitis, šios žemės atgavimas iš Livonijos ordino, lietuvių kolonizacija atgautoje žemėje, valdovų ir privačių dvarų sklaida, valstiečių sodybų, vadintų tarnybomis, kūrimasis, jų sukėlimas į gatvinius kaimus per valakų reformą, valstiečių socialinė padėtis, ūkinė veikla ir dvasios pasaulis baudžiavos laikais. Skelbiami iki šiol nenaudoti Rokiškio dvaro archyvų dokumentų nuorašai apie kunigaikščius Krošinskius ir grafus Tyzenhauzus Rokiškio dvare, Rokiškio bažnyčių ir Rokiškio parapijos aprašymai, iki šiol neskelbti dokumentai apie rokiškėnų dalyvavimą 1931 metų sukilime ir apie caro valdžios priemones neleisti rokiškėnams įsitraukti į 1863 metų sukilimą. Darbo tekstas suskirstytas į septynis
skyrius, nušviečiančius svarbius Rokiškio krašto raidos etapus. Dalis jų paskelbta spaudoje, dalis įteikta spausdinti, dalis baigiama rašyti:- Kol Rokiškio dar nebuvo (išspausdinta „Prie Nemunėlio“, 2009 nr.1, p. 3-10);- Žmonės, išarę Sėlos dykrą (numatytas spausdinti „Naujosios Romuvos“ 2009 m. Nr. 4);- Kunigaikščiai Krošinskai Rokiškio dvare (įteiktas spausdinti „Prie Nemunėlio“ redakcijai 2009 m. Nr. 2);- Grafai Tyzenhauzai Rokiškio krašte (išspausdintas Rokiškio krašto muziejaus leidinyje „Tyzenhauzai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse. Konferencijos pranešimai“.- Rokiškis: 2007, p. 5-13);- Iš Rokiškio parapijos senųjų dokumentų (archyvų medžiaga sukaupta, skyrius rašomas ir bus įteiktas „Prie Nemunėlio“ redakcijai);- Rokiškėnai 1931 metų sukilime (išspausdintas „Naujojoje Romuvoje“, 2009, nr. 1, p. 14-19);- 1863 metų sukilėlių žygis per Rokiškio kraštą (rengiamas spausdinti „Naujojoje Romuvoje“
2009 m. Nr. 3)Kviečiu Vilniaus rokiškėnus, dalyvauti. Renginyje planuojamas mūsų kraštiečio Vytauto Ikamo vadovaujamo ansamblio „NEVERTAS“ pasirodymas. Rokiškio krašto senovinės dainos ir klasika.Po renginio vyko neformalus bendravimas.
Spektaklis „Vaižgantas”
ROKIŠKĖNAI KARŽYGIAI VYČIO KRYŽIAUS ORDINO KAVALIERIAI. PRISTATĖ VILIUS KAVALIAUSKAS 2009.10
ROKIŠKIO 510 METŲ JUBILIEJUS 2009.09
OBELIŲ 500 METŲ JUBILIEJUS 2009.09
ČEDASŲ 510 METŲ JUBILIEJUS 2009.07
DAINŲ ŠVENTĖ 2009.07
JONINIŲ ŠVENTĖ 2009.06
KRAŠTIEČIŲ KLUBŲ VAKARAS 2009.06
RIMGAUDO GRAIBAUS KŪRYBOS VAKARAS 2009.05.
ATVELYKIO ŠVENTĖ 2009.04.19
KNYGŲ TŪKSTANTMEČIO KELIAS 2009.04
KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIO TVARKYMAS 2009.04.02
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBO „PRAGIEDRULIAI” ATASKAITINIS – RINKIMINIS SUSIRINKIMAS 2009.01.24
Kategorijos
Archyvas Naujienos

Archyvas 2010

2010.02.12 12.00 val. Vilniuje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio g. 13 įvyks Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI” renginys.
Nuo 11.00 iki 12.00 val. galima bus prekiauti knygomis.
Renginio dienotvarkė:
Susitikimas su mūsų kraštiečiu, alpinistu, Eugenijumi Šimanausku. Eugenijus pasidalins įspūdžiais iš alpinistnių ekspedicijų Nepale ir Pakistane.
Eugenijus Šimanauskas kilęs iš Daliečių nuo Čedasų, Rokiškio raj..
Gitara gros ir dainuos Valdemaras Stakėnas kilęs  iš Papiškių km. nuo Čedasų.  
Suneštinės vaišės.
——————————————————————————–
2010.01.22 12.00 val. Vilniuje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Pamėnkalnio g. 13,
įvyko Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI” metinis susirinkimas. Nuo 11.00 iki 12.00 val.  prekiauta knygomis.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Pranešimas apie Vilniaus rokiškėnų veiklą 2010 metais.
2. Panemunėlio kaimo kapelos „Provincija” koncertas, vadovas Rimantas Mickys, koncertas.
3. Paramos akcija Lietuvos valsčių serijos monografijai „Panemunėlis” – išleisti. Suneštinės vaišės.
——————————————————————————–
2010 rugsėjo 25 dieną Rokiškyje įvyko miesto 511 gimtadienio paminėjimas ir Rokiškio rajono vietinės veiklos grupės organizuota konferencija „JUNGTIS – SĖLIAI” . Renginiuose dalyvavo ir mūsų klubo atstovai. DAUGIAU INFORMACIJOS.
——————————————————————————–
Aplankykime gimtinę.
Renginių Rokiškyje tvarkaraštis.
Tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas R.Lymanui, Rokiškio rajone. 2010.09/09.19 – 10.
Renginiai, skirti Rokiškio miesto 511-ajam gimtadieniui. 2010.09/09.24 – 09.26.
Pasaulinės turizmo dienos minėjimas Rokiškyje. 2010.09.27.
——————————————————————————–
2010.10.03 15.00 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13 įvyks klubo renginys.
Antano Strazdo 250- tųjų gimimo metinių paminėjimas. Ištrauka iš Juozo Petrulio spektaklio „Prieš srovę“. Režisierius mūsų kraštietis nuo Duokiškio, Ferdinandas Jakšys ir Senjorų teatras. Dalyvauja ansamblis „Jorė“.
Neformalus bendravimas. Sudėtinės vaišės.
——————————————————————————–
2010.10.09 13.00 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13 įvyks klubo renginys.
Mūsų kraštiečio, nuo Kriaunų, Petro Juodelės knygos „Pėdos kelyje“ pristatymas.Dalyvauja autorius, skaitovas, recenzentas. Bus muzikiniai intarpai. Galima bus įsigyti knygą su autografu.
Neformalus bendravimas. Sudėtinės vaišės.
——————————————————————————–
DĖL KNYGOS APIE VILNIAUS ROKIŠKĖNUS:
Jau turime mažiausiai trisdešimt Vilniaus rokiškėnų medžiagą rengiamai knygai. Kviečiu paremti Gedimino Skvarnavičiaus idėją ir paskubinti medžiagos pateikimą el. paštu [email protected]  . Informacija http://www.rokiskenai.lt/ skiltyje „Knygos“ . Galima skambinti Gediminui Skvarnavičiui tel.: 2721475, 868705331. Maloniai prašau paskleisti šią žinią tarp kraštiečių.
——————————————————————————–
KNYGA APIE VILNIAUS ROKIŠKĖNUS. Gediminas Skvarnavičius, su klubo parama ėmėsi iniciatyvos sudaryti knygą apie mūsų klubo narius. Šį dalyką aptarėme susitikime, kuriame dar dalyvavo Venantas Mačiekus, Bronius Degsnys, raštiškai nuomonę pateikė Antanas Nemeikšis.Pasiūlyta, kad tai būtų knyga kurioje kiekvienas, to pageidaujantis klubo narys pateiktų trumpą autobiografinę medžiagą 1500 ženklų ir nuotrauką 4×5 cm. Medžiaga turi būti pateikta suredaguota ir kompiuterinėje laikmenoje. Kiekvienas šio projekto dalyvis įsipareigoja nusipirkti po vieną egz., kurio preliminari kaina būtų nuo 15 iki 20 Lt. Galutinė kaina bus paskelbta, kai bus žinomas tikslus dalyvių ir rėmėjų skaičius.Knygoje būtų trumpai aprašyta klubo istorija, sudarytas klubo narių sąrašas pagal jų pavardes, kilimo vietoves, ir
mokyklas ir paties dalyvio parašyta autobiografija.Idėja svarbi šiais aspektais, nes tai būtų:
·       informacinė ir dokumentinė medžiaga apie klubą ir jo narius.·       klubo reprezentacinė medžiaga.·       galimybė labiau pažinti savo kraštiečius, naujiems ir esamiems klubo nariams. Dažnai manęs klausia nauji klubo nariai, kas yra iš jo krašto ir būna sunku išsamiai atsakyti.·       informacija apie savo kraštiečius. Rokiškyje.  Galima būtų dovanoti bibliotekoms.·       Bendras darbas labiau sutelktų klubą, tikiuosi pritrauktume daugiau kraštiečių į veiklą.
·       Dalį knygų dovanotume ar įsigytų įsigytų nauji nariai.Parengėme anketą- šabloną ką prašytume paminėti, kad knyga turėtų dokumentinę vertę. Žinoma nebūtina viską pateikti smulkmeniškai. Likusi dalis tai tekstas apie klubo narį.  Galvočiau, kad knyga turi turėti paprastą kraštiečių paieškos pagal pavardę, kilimo vietą, veiklą, titulus, mokyklą ir kitus kriterijus sistemą (prašau pateikti siūlymus). Kviečiu paremti Gedimino idėją ir medžiagą knygai pateikti iki balandžio 25 dienos, el. paštu  [email protected] .Dėl konsultacijų prašau skambinti Gediminui Skvarnavičiui tel.: 2721475, 868705331.
Maloniai prašau paskleisti šią žinią tarp kraštiečių.
Pagarbiai,
Algis Narutis pirmininkas  
——————————————————————————–
Į Vilniaus rokiškėnus kreipiasi  Dr. Stanislovas Zacharovas norėdamas bendradarbiauti dėl elektroninių knygų leidybos. Besidominčius bendradarbiauti, prašau kreiptis individualiai.Asisiųsti daugiau informacijos
http://www.knygute.lt/ – internetinė elektroninių knygų ir skaitytuvų parduotuvė, atsidarysianti 2010 metų pavasarį. Parduotuvėje bus galima įsigyti elektroninių knygų lietuvių kalba, įsidiegti skaitymo programas, bei įsigyti specialiai Lietuvos rinkai skirtų skaitytuvų. Dėl bendradarbiavimo kreipkitės:
Dr. Stanislovas Zacharovas, tel: +37065530948, el. paštas:  [email protected]
——————————————————————————–
Likus mėnesiui iki renginio apie tikslią vietą ir valandą informuosime el. paštu ir klubo tinklalapyje http://www.rokiskenai.lt/ .
Kategorijos
Archyvas Naujienos

NEEILINIS TEATRINIS ĮVYKIS ROKIŠKYJE

NEEILINIS TEATRINIS ĮVYKIS ROKIŠKYJE!!!
Didžiausia Lietuvos mėgėjų teatrų šventė atkeliauja į mūsų miestą!
Š. m. gruodžio 1–2 d. Rokiškio kultūros centre  vyks baigiamoji Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros „Atspindžiai“ šventė ir Lietuvos mėgėjų teatrų režisierių kūrybinės laboratorijos. Šventėje bus parodyti ryškiausi dviejų metų suaugusiųjų mėgėjų teatrų spektakliai, vyks jų aptarimai, diskusijos su vertinimo komisijos nariais ir užsienio stebėtojais. Dalyviai gaus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.
Apžiūros-šventės „Atspindžiai“ tikslas – skatinti suaugusiųjų mėgėjų teatrų plėtrą, meninio lygio augimą, regionų teatrinių tradicijų bei nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą. Apžiūrą organizuoja Lietuvos liaudies kultūros centras, miestų ir rajonų savivaldybės, kultūros centrai.
Tai pati didžiausia Lietuvos miestų ir rajonų centrų mėgėjų teatrų šventė. Ji rengiama kasmet nuo 1991-ųjų metų. Šventė vyksta 3 etapais: 1.Vietos (miesto, rajono) apžiūros.2. Regioninės šventės. 3. Baigiamoji šventė ir seminaras visiems ATSPINDŽIUOSE dalyvavusiems režisieriams. 
Kasmet rudenį ATSPINDŽIUOSE dalyvauja kelios dešimtys pajėgiausių teatrų su naujausiais savo spektakliais, surengiamos 4-5 regioninės šventės. Ilgą laiką baigiamosios šventės vykdavo Vilniuje. Teatrai turėjo galimybę vaidinti profesionalių teatrų scenose (Nacionaliniame, Jaunimo, Vaidilos teatruose). Salių nuomos pakankamai brangus malonumas mėgėjams, o ir mažesnių miestų žiūrovai nusipelno pamatyti geriausius mėgėjų spektaklius, todėl nuo 2000-ųjų metų baigiamosios šventės keliauja po Lietuvą. Šiemet ATSPINDŽIŲ finalas pasiekė Rokiškį.
Tradiciškai baigiamosios šventės dalyviams įteikiami šventės laureatų diplomai, renkamas Geriausias spektaklis bei Geriausias spektaklis užsienio stebėtojų akimis, teatrai apdovanojami šeimininkų ir rėmėjų dovanomis. 
Kodėl šventė pavadinta ATSPINDŽIAIS? Teatras atspindi gyvenimą – žmogaus vargus ir džiaugsmus, lūkesčius ir svajones, sudėtingus tarpusavio santykius… ATSPINDŽIAI, pirmiausia, atspindi tai, kaip ir kuo gyvena mėgėjų teatrai, kokias problemas sprendžia… Lietuvoje daug  įvairių mėgėjų teatrų, talentingų režisierių, puikių aktorių, sugebančių pradžiuginti  pirmiausia save ir savo žiūrovus nauju spektakliu. ATSPINDŽIUOSE visada vaidinami patys naujausi spektakliai, o  baigiamojoje šventėje – ryškiausi ir meniškiausi sezono darbai.
Šventėje Rokiškyje dalyvaus ATSPINDŽIŲ vertinimo komisijos nariai, 2 teatro ekspertės iš užsienio:  Rusijos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė Ala Zorina ir Joke Elbers (Olandija). Taip pat laukiama 12 režisierių grupės iš Latvijos.
ŠEŠTADIENIS
12.30 Didžioji salė
Rokiškio kultūros centro liaudies teatras
Vaižgantas
NEBYLYS
REŽISIERIUS Eligijus Daugnora
DAILININKAS Sigitas Daščioras
TRUKMĖ 1 val.
Dar nuo antikos laikų pažįstama istorija: du draugai ir moteris, įsiveržianti į gyvenimą ir suardanti ramybę, draugystę, įprastą ritmą, sumaišanti jausmus ir visa, kuo šventai tikėta. Tokių istorijų pabaiga dažniausiai neišvengiamai tragiška…
13.40 Mažoji salė
Visagino teatras-studija „Mėlynoji paukštė“
R. Kunis
JIS, JI, LANGAS IR KŪNAS
REŽISIERĖ Marina Šiškina
Trukmė 1 val. 20 min.
Ministro-pirmininko padėjėjas Ričardas Vilis ir opozicijos sekretorė Džein ateina į~pasimatymą viešbutyje, kad galėtų “susipažinti artimiau”. Romantiškai prasidėjusį vakarą sugadina netikėtai rastas vyro lavonas. Bijodamas situacijos paviešinimo Vilis kviečia savo sekretorių Džordžą padėti kad paslėpti lavoną. Deja, ne viskas taip paprasta… Pasipila painiausios ir juokingiausios situacijos
16.00 Didžioji salė
Jonavos r. savivaldybės teatras
MEŠKA
REŽISIERIUS  Jonas Andriulevičius
DAILININKĖ  Donata Butienė
KOMPOZITORIUS  Titas Petrikis
KOSTIUMAI  Joana Jankauskienė
TEATRO DIREKTORĖ  Regina Kestenienė
Trukmė 50 min.
Našlė Jelena Ivanovna Popova nuoširdžiai gedi savo mirusio vyro. Tačiau vieną dieną jos sielvartą nutraukia į namus įžengęs kreditorius Smirnovas. Skolų išieškojimo ir tiesos apie velionį vyrą suvokimo procesas priveda iki aštraus konflikto, net ištraukiami ginklai. Tačiau šioje istorijoje iššaunamos ne kulkos, o staiga užgimusios meilės strėlės…
Šia nuotaikinga pjese siekiama šmaikščiai atskleisti mums visiems puikiai žinomą tiesą, kad nuo meilės iki neapykantos – tik vienas žingsnis.
18.00 Didžioji salė
Biržų kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis
ŠVENTAS REIKALASpagal F. Buliakovą
REŽISIERĖ Vita Vorienė
DAILININKAS Egils Skuja
Trukmė 1 val. 15 min.
Labai paprasta, komiška ir sykiu  graudi istorija apie kelias dviejų žmonių gyvenimo valandas. Per trumpą laiką prieš  žiūrovų  akis netikėtai   atsiskleidžia sudėtingas šeimos tarpusavio santykių paveikslas.
Jei vis dar nežinote, kas šiame gyvenime yra šventa, atsakymą sužinosite spektaklio pabaigoje.
SEKMADIENIS
10.00 val. Didžioji salė
Kretingos r. Kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatras
D. Lipskeriovas
UPĖ ANT ASFALTO
REŽISIERIUS Nerijus Gedminas
DAILININKAI Nerijus Gedminas, Steponas Viluckas ir Rūta Kumpytė
Septyniolikmetis Ričardas gyvena užsidaręs keistame bute 12-ame aukšte, klausydamas savo nusižudžiusio tėvo dailininko audio dienoraščių. Po truputį jis grimzta į liguistų tėvo fantazijų pasaulį, šventai tikėdamas viskuo. Jo bendraamžė Kanifolija, su kuria jis susipažino išvakarėse šokiuose, užaugusi gatvėje, į viską žiūri racionaliai ir pragmatiškai. Jos sveika gyvenimiška logika ir patirtis galėtų padėti Ričardui grįžti į realų pasaulį. Bet ar tokių, skirtinguose pasauliuose gyvenančių, jaunuolių susitikimas iš viso įmanomas..
Ar tėvų klaidos, jų nuodėmės negrįžta bumerangu vaikams? Ar paskendę buityje, savo neįgyvendintų svajonių pasaulyje, pastebime kaip jie užauga ir ko išmoksta? Kokią įtaką mes jiems darome?
12.00 val. Mažoji salė
Mažeikių r. savivaldybės kultūros centro J. Vaičkaus„Skrajojamasis teatras“
DOBILĖLIS PENKIALAPIS
REŽISIERĖ Airida Lementauskienė
Žaismas spalvomis, judesio raiška, šešėlio teatro elementai spektaklyje padeda atskleisti amžinai aktualią temą – moterų ir vyrų santykius. Raudonos ir žalios spalvų kontrastai,  žymintys moteriškos aistros, pagundos bei vyriškos ramybės, ,,susilaikymo“(senbernystės) priešpriešą,  padeda atskleisti konfliktą ir sukurti kaitinančią atmosferą. Žinoma, scenoje verdanti kova tik dar kartą primena, kad moterys ir vyrai negali vienas be kito…
14.00 Didžioji salė
VšĮ Vilniaus Kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatras „Mimika“
APKABINK KYLANTĮ
pagal G. Markeso apsakymą
SCENARIJAUS AUTORĖ Janina Mažeikienė
REŽISIERIAI Janina Mažeikienė ir Titas Varnas
DAILININKAS Nojus Petrauskas
Serganti mergaitė, nesulaukusi tėvų dėmesio, eina prie jūros. Bešokinėdama per virvutę ji pajunta angelo prisilietimą.
Mergaitę sužeidžia krabas. Prie jūros susirinkę žmonės randa nukritusį bejėgį angelą. Žiniuonė suvokia, kad tai angelas, atėjęs vaiko. Bet žmonės jį negailestingai muša, šaiposi, o tėvai netgi bando pasipelnyti už pažiūrėjimą į angelą. Minia nori nugalabyti tą neaiškų paliegusį padarą, tik žiniuonė išvaiko visus burtais.
Pagirdyta iš angelo rankų mergaitė pasveiksta, aklieji praregi. Angelas išeina iš namų, kuriuose jam nebuvo vietos ir užuojautos, o maži stebuklai minios nenustebino. Vienintelė mergaitė bando apkabinti kylantį…
16.00 val. Didžioji salė
Joniškio kultūros centro teatro Žiburys“
LAUK!
REŽISIERĖ Andra Kavaliauskaitė
Spektaklis „Lauk!“ − šokiruojantis pasakojimas apie žmogų, kuris gyvena kiekviename iš mūsų. Spektaklio pavadinimas skamba dviprasmiškai. Gali būti savo paties jausmų iš gyvenimo išvytas, gali būti laukiamas.
Tai skaudi akistata su žmogumi, kurio jau nebėra, apie atmintį, apie žmogaus egzistenciją ėdančias auksines rūdis – jausmus. Auksinės rūdys. Tai, kas žmogų daro žmogumi ir tai, kas gali jį pražudyti. Jausmų visagalybė ir trapumas, jausmų orgijos ir maldos, jausmų karas ir atgaila…
17.15 Mažoji salė
Šakių Zanavykų teatras
NEDORAS VAIKAS
A.Čechovo apsakymų motyvais
REŽISIERĖ Gražina Guzovijienė
Nors istorija rutuliojasi Čechovo laikais, ji aktuali ir šiandien. Spektaklyje žaismingai, su tam tikra humoro doze pasakojama apie tėvus, kurie savo nevykusiu auklėjimu, begaliniu lepinimu, tarpusavio nesutarimais visiškai „sugadina“ savo vienturtį vaiką.
18.30 Didžioji salė
Vilniaus jaunimo teatro „Arlekinas“
 N. Gogolis
NOSIS
REŽISIERĖ Tatjana Timko
~
Klounados spektaklis „Nosis“ pastatytas pagal ironišką Nikolajaus Gogolio kūrinį. Spektaklyje pasakojama apie~Peterburge atsitikusį~~neįtikėtinai keistą įvykį: nuo kolegijos asesoriaus Platono Kovaliovo pabėgo jo nosis…
Kategorijos
Archyvas Naujienos

Kraštiečio Pranciškaus Eigmino atminimo vakaras

2012.12.05 (trečiadienį)  nuo 18.00 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.
Vakaras skirtas kraštiečiui, kilusiam iš Obelių, Pranciškui Eigminui atminti ir jo nuopelnams Lietuvos sportui pristatyti.
1. Rokiškio krašto muziejaus istoriko Valiaus Kazlausko paskaita. Pasisakymai.
2. Koncertuoja Obelių vaikų globos namų vaikų ansamblis. Vadovė Daiva Kundelienė.
4. Po koncerto neformalus bendravimas 1 aukšto salėje.
Renginyje dalyvauja Rokiškio sporto mokyklos, Obelių bendruomenės, Lietuvos SAMBO federacijos, Vilniaus rokiškėnų ir kitų kraštiečių klubų atstovai.
PRANCIŠKUS EIGMINAS
Pranciškus Eigminas yra labiausiai nusipelnęs Lietuvos ir pasaulio sambo imtynėms. Šiai sporto šakai P. Eigminas atidavė daugiau kaip 50 metų.
Nuo 1967 – ųjų, jis buvo Lietuvos sambo imtynių federacijos ( LSIF ) prezidentas, Tarptautinės sambo mėgėjų federacijos ( FIAS ) generalinis sekretorius, nuo 1999 – ųjų – Lietuvos neolimpinio komiteto ( LNOK ) prezidentas.
P. Eigminas gimė 1936 m. rugsėjo 14 d. Rokiškio rajono Bajorų kaime. Baigęs Obelių vidurinę mokyklą, nuo 1954 m. studijavo Vilniaus universitete ekonomiką. Čia ir susidomėjo sambo imtynėmis. Pats sportuodamas pradėjo treniruoti ir kitus, perėmė vadovavimą Vilniaus universiteto sambo imtynių sekcijai, kuri greit tapo ypač gausiu, stipriu Lietuvoje vis populiarėjusios šios dvikovų rūšies mėgėjų sambūriu.
P.Eigminas 8 kartus ( 1957-60, 1963-65,1969) pelnė Lietuvos čempiono titulą tarp pussunkio ir sunkiojo svorių sambo atletų, pasiekė ryškių pergalių rungdamasis su pajėgiausiais SSRS imtynininkais. Buvo ir laisvųjų imtynių sporto meistras, dukart Lietuvos čempionas. Išugdė daugiau kaip 15 sambo sporto meistrų. 1968 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. 1972 – aisiais – tarptautinė sambo teisėjo kategorija.
Priimtas į darbą Vilniaus universitete P.Eigminas 27 metus ( 1963-90 ) dirbo administracijos ir ūkio reikalų prorektoriumi. Nuolat būdamas ir sporto veiklos sūkuryje, kartu gilino ekonomikos žinias, tapo mokslų daktaru, 1990 – 1996 m. buvo ekonomikos fakulteto docentas.
P.Eigmino autoritetas jo pastangos daug lėmė, kad Lietuvos sambo imtynių federacija taptų savarankiška, būtų priimta į FIAS visateise nare. LSIF vadovui ketvirtą kadenciją buvo patikėtos FIAS generalinio sekretoriaus pareigos – išskirtinis Lietuvos sporto istorijos faktas. Nerastume kito lietuvio, tiek laiko užėmusio tokį aukštą postą pasaulinėje sporto organizacijoje. P.Eigminas 1991-2004 m. buvo ir Europos sambo federacijos ( ESF ) viceprezidentas, generalinis sekretorius.
P.Eigminas nuolat skyrė daug dėmesio jaunųjų sambo mėgėjų ugdymui, šių imtynių populiarinimui. Teikdavo sambo pamokas spaudoje, parašė knygas „Savigynos imtynių ABC” ( 1987 ), „Pirmieji sambo žingsniai” ( 1992 ), „Mokykimės sambo” ( 1997 , lietuvių, anglų, rusų k. ). Nepaisant didelio užimtumo tarptautinių sporto organizacijų reikalais, surasdavo laiko naujokų ugdymo praktikai. Įsikūręs sodyboje Širvintų rajone, šalia Bartkuškio, laisvalaikiu treniravo šios gyvenvietės moksleivius. Per dešimtmečius sukaupęs turtingą eksponatų kolekciją, sodyboje įrengė įspūdingą sambo imtynių raidos muziejų.
1998 m.. pradėta rengti P.Eigmino taurės vaikų sambo varžybas. Devintosios, surengtos 2006-aisiais, buvo skirtos jau jo atminimui.
2007 m. į FIAS varžybų kalendorių įtrauktas tarptautinis P.Eigmino jaunių sambo turnyras. Tikėsimės, kad jis taps gražia tradicija, įamžinančia Lietuvos sambo puoselėtojo atminimą.
Tekstas paimtas iš ELTA agentūros archyvo
Kategorijos
Archyvas Naujienos

Prisidėkime prie Obelių paminklo statybos

Anonsas
Prisidėkime prie Obelių paminklo statybos  
Gerbiamieji kraštiečiai, maloniai kviečiu paremti paminklo Obeliuose 1941 m. birželio sukilimo dalyviams ir sovietinėms aukoms atminti statybą. Pervesti lėšas galima į Obelių bendruomenės centro specialiąją sąskaitą  Nr. LT847300010105682663, bankas „Swedbank“.
Gerbiamieji kraštiečiai,
  Rokiškio rajono taryba nusprendė atstatyti paminklą 1941-ųjų birželio sukilimo dalyviams ir sovietinėms aukoms atminti.
20121120_224852_0.jpg
1942 m. nuotrauka
1942 m. Obelių kapinėse, prie žuvusių Birželio sukilimo dalyvių kapų, iškilo betoninis monumentas.  Jis įamžino ne tik sukilimą prieš sovietinę valdžią, bet ir pirmosios sovietinės okupacijos aukas – žuvusius, ištremtus krašto žmones. Vieninteliam paminklui Birželio sukilėliams atminti nebuvo lemta išlikti. Antrosios sovietinės okupacijos metais paminklas buvo nugriautas.
Kultūros vertybių registre šiam paminklui suteikta teisinė apsauga, jis yra nacionalinio reikšmingumo lygmens.  2011 m. monumento techninį projektą parengė įmonė „Panprojektas“.
Sovietinės valdžios sunaikintam paminklui atkurti reikia lėšų. Rokiškio rajono savivaldybė, Obelių seniūnija ir Obelių bendruomenės centras šiam svarbiam sumanymui įgyvendinti ieško rėmėjų.
Savivaldybė šiam tikslui yra skyrusi 30 000 litų, pavienių aukotojų lėšos dabar yra per 6 000 litų.
        Maloniai prašome pervesti lėšas į Obelių bendruomenės centro specialiąją sąskaitą
Nr. LT847300010105682663, bankas „Swedbank“.
Būsime labai dėkingi už Jūsų supratimą ir paramą. Visi aukotojai bus deramai pagerbti.