Kategorijos
Naujienos

Šventinis sveikinimias

Mieli „Pragiedrulių“ klubo nariai!

Sveikinu visus klubo narius artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

Jūs Dievo Apvaizdos ir geriausių ketinimų vedini sukūrėte klubą ir darbuojatės gimtojo krašto labui.

Manau, jog meilė gimtajam kraštui, prasmingi darbai, geriausios mintys apie tėviškę klubo narius pakylėja ir įkvepia. Iš tikrųjų tai yra klubo savastis ir charakteristika.

Nepraraskite ryšių su savo gimtaisiais vienkiemiais, kaimeliais ir miesteliais, visapusiškai padėkite jiems ir ten gyvenantiems žmonėms.

Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms stiprios sveikatos, giedros nuotaikos, naujų iniciatyvų ir tvirtų ryšių su gimtuoju kraštu.

Laikinai einantis klubo pirmininko pareigas
Eugenijus Driskius