Kategorijos
Naujienos

Klubo metinio susirinkimo dienotvarkė

Gerb, Vilniaus rokiškėnų klubo „PRAGIEDRULIAI“ nariai,
Maloniai kviečiu į klubo metinį susirinkimą, kuris įvyks 2022 m. spalio 1 d. 11.00 val. Tuskulėnų g. 1F., Vilniuje.

  1. Asociacijos 2020-2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas
  2. Asociacijos organų narių rinkimai.

Pranešėjas visais darbotvarkės klausimais – susirinkimo pirmininkas.


Pagarbiai.
Vytautas Butėnas
pirmininkas
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ
KLUBAS „PRAGIEDRULIAI”
[email protected]
www.rokiskenai.lt

Kategorijos
Naujienos

Kraštiečio Klaudijaus Driskiaus fotografijų paroda „Laisvųjų testamentai”

Lietuvos fotografijos ir kino klasikai mus išmokė senų žmonių veiduose regėti tą ypatingą grožį,
kuris, anot poeto, „išlieka, kai nebelieka nieko kito“. Senolių godų skalė plati: nuo Dzeno mokytojus primenančių ištarų ir išraiškų, nuo tauraus paprastumo ir kiek komiško, naujo laiko pranašumą paliudijančio, bet graudinančio naivumo iki raukšlių rezginio gaubiamame veide atsiveriančio metafizinio rūpesčio dėl Žemės ir Dangaus dermės.
Neįsigilinus prabėgant Klaudijaus Driskiaus fotoportretus galima pamanyti, kad tai dar viena tradicinė lietuviškos fotografijos serija, skirta minėtoms senolių godoms. Veiduose šmėšteli ir minėtas paprastumas, ir gudrios ironijos šypsena, ir į metafizinį horizontą nukreiptas žvilgsnis. Tačiau tai veikiau atsitiktinumas. Fotografo tikslas nebuvo atkartoti lietuvišką (dar prieškariu pradėtą ręsti ir sovietmečiu ištobulintą) senatvės poetizavimo schemą. Galima drąsiai sakyti, kad daugelis veidų ir situacijų tik atsitiktinai yra „poetiški“. Apskritai tai, kas tų žmonių gyvenime svarbiausia, neatsispindi jų veiduose ar povyzose. Jie visi buvo kariai. Arba bent karo dalyviai.
Partizanai, jų rėmėjai, ryšininkai. Šešios dešimtys metų — tai visas dažno, ypač ankstesnės kartos, žmogaus gyvenimas šioje žemėje. Bet maždaug tiek prabėgo nuo jų karo pabaigos iki šiandien. Jie nugyveno dešimtis metų kitaip negu daugelis Antrojo pasaulinio karo veteranų. Jie negavo pensijų, specialios socialinės ir psichologinės pagalbos. Atvirkščiai, daugelis jų kalinti, negalėję įgyti išsilavinimo, daryti karjeros. Jų šeimos engtos. Portretų žmonės ne tik išgyveno, bet išliko nepalūžę, orūs, nepraradę vilties, tik savo vidinių galių, semiamų iš Dievo, savęs ir savo idealų tikėjimo dėka. Tai skamba patetiškai, bet portretuose tos patetikos neįžvelgsime — juose tik kukli buitis, dažniausiai provincijos, tokie pat kuklūs partizaniškos praeities atributai, kai kada šilti, kai kada
ironiški, kai kada prigesę žvilgsniai. Tai dabartis. Bet joje neabejotinai aišku viena — jie yra ilgame kare nugalėjusioji pusė.
Paralelinė parodos dalis — tekstai. Jie mus iš dabarties nukelia į praeitį. Pailiustruoti mažomis senomis nuotraukomis tarsi dokumentiniu įrodymu, jog tie žmonės kadaise buvo jauni ir tikrai dalyvavo istorijose, kurias pasakoja. Pirmu asmeniu pasakojama viena istorija irgi primena praeities fotografiją — fragmentišką, kiek aptrupėjusią ar apiblukusią, bet nepaprastai išraiškingą. Daugelis tų istorijų žiaurios. Antra vertus, pasakotojai nesistengia gyvenimo dramatizuoti, nebijo humoro ar buitiškos intonacijos. Jose beveik nėra to, ką paprastai vadiname „romantika“. Nėra jose ir patoso ar mėgavimosi savo didvyriškumu. „Niekad negalvojau, kad pateksiu gyvas priešui į rankas — būtų pasitaikius galimybė, būčiau pats nusišovęs“; — taip baigiamas vienas pasakojimas. Asmeninė refleksija dažniausiai
užgriebia santykį su kovos draugais. „Jie visi, partizanai, man buvo kaip broliai“, — tokie vienos ryšininkės žodžiai tiktų daugeliui pasakojimų.
Ši praeities ir dabarties portretų — žodinių ir vaizdinių — seka nieko neįrodinėja. Tiesiog skaitant liudijimus ir žvelgiant tiems žmonėms į veidus, tegul tik fotografinius, savaime išryškėja daugelio šiandienos diskusijų beprasmybė. „Ne viskas buvo tik juoda ar balta“ , „ne visi partizanai buvo šventieji ir net ne visi herojai“, „mėnulis turi tamsiąją pusę?, „partizanų kova buvo pasmerkta pralaimėti, todėl beprasmė“, „šaliai tuo metu reikėjo ne pasiaukojimo, o išlikimo“ — visi tokie dažnai viešai ar privačiai tariami teiginiai neteisingi ne tik istoriškai. Man regis, jie neteisingi ir morališkai. Karas yra baisus dalykas. Tai, kas jame vyksta, nėra elegantiškos žirgus pasibalnojusių riterių kovos. Herojizmas nėra tolygus šventumui. Didvyriai nėra tas pats, kas šventieji. Žinome ne
vieną atvejį, kai nusikaltę partizanai būdavo baudžiami partizanų teismo, bet nusikaltimai — tai ne tas pats, kas karo žiaurumas. Atsakomybė už karą kyla jo sukėlėjui. Ir atsakomybė už žudomuosius ir žūvančiuosius. „Tarptautinės teisės“ kazuistika čia beprasmė. Partizanas, susisprogdinantis granata gali būti šio žiaurumo įvaizdis: „Kūnas buvo toks sudarkytas, kad nebuvo įmanoma pažinti — jo galva buvo nutraukta“. Antra vertus, žvelgiant iš „ilgosios trukmės“ perspektyvos, karą laimėjo partizanai. Politine prasme Lietuvai karas baigėsi 1991 metais. 0 partizanai sulaukė meto, kai priešo kariuomenė turėjo palikti Lietuvos teritoriją, valstybė buvo atkurta demokratiniais pagrindais, galiausiai jiems karo veiksmų metu skirti koviniai apdovanojimai buvo įteikti arba už narsą ir šaunumą suteikti nauji.
Moterys ir vyrai, tyliai žvelgiantys iš šių fotografijų, pačiu savo buvimu, savo praeities pasakojimais ir kasdienos paprastumu nesileidžia įtraukiami į ideologines grumtynes, į moralizuojančius graudinimus, anot kurių, visi žuvusieji yra lygūs, į svarstymus apie ginkluotojo priešinimosi prasmę ir etinį pateisinamumą. Tie žmonės tiesiog yra. Savo visą gyvenimą jie atidavė Lietuvai. Paprasčiau sakant — mums.
Vytautas Ališauskas
Kategorijos
Naujienos

Kriaunų dievo apvaizdos atlaidai ir miestelio šventė

K V I E Č I A M E
Į KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS ATLAIDUS IR MIESTELIO ŠVENTĘ
  
Šventės programa
Šeštadienis (2019 m. liepos 13 d.)
10.00 val. Pasaulio ir europos akrobatinio skraidymo čempiono Jurgio Kairio susitikimas su rokiškio krašto skautų draugove, kriauniečiais ir šventės dalyviais (prie kriaunų mokyklos).
12.00-12.30 val. Lakūno Jurgio Kairio akrobatinio skrydžio programa virš Kriaunų mokyklos stadiono.
12.00-17.00 val. Kaimyninių bendruomenių kiemelių prisistatymai. Mugė, valgių degustacija (Kriaunų mokyklos stadione).
15.00 val. Dainininko Vytauto Babravičiaus-Simo koncertas (prie Kriaunų mokyklos).
17.00 val. Nominacijos, apdovanojimai (prie Kriaunų mokyklos).
Sekmadienis (2019 m. liepos 14 d.)
12.00 val. Didieji metų atlaidai – šv. Mišios Kriaunų dievo apvaizdos bažnyčioje. Mišiose giedos folkloro ansamblis „Kupolė“ iš Kauno.
  
Po šv. Mišių klebonijos kiemelyje vyks kraštiečių bendravimas. Regina Žilinskienė vaišins koše, Valda Idienė – gira, Kriaunų bendruomenės pirmininkas – šakočiu
Kriaunų kaimo bendruomenė
Renginiuose bus filmuojama ir fotografuojama.
Kategorijos
Naujienos

Jurgio Kairio akrobatinio skrydžio programa virš Kriaunų

KVIETIMAS
20190705_004453_0.jpg    
Šių metų liepos 13 dieną, šeštadienį, 12.00 val. virš Kriaunų miestelio (Rokiškio r.) akrobatinio skraidymo programą atliks lakūnas, pasaulio ir Europos čempionas JURGIS KAIRYS.
Žiūrovus kviečiame rinktis prie Kriaunų mokyklos didžiojo stadiono.
Kriaunų kaimo bendruomenė
Kategorijos
Naujienos

Rimgaudo Valentino Graibaus jubiliejinis vakaras su rinktine „Didieji medžiai”

20190529_153835_0.jpg
Mieli kraštiečiai,
Lietuvos rašytojų klubas kviečia
Birželio 5 d. 17:30 val.
Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
Pauliaus Širvio premijos laureato
poeto Rimgaudo Valentino Graibaus
jubiliejinis vakaras su rinktine „Didieji medžiai“
Dalyvauja:
– Rimgaudas Valentinas Graibus
– kino ir teatro aktorius Gediminas Storpirštis
– literatūrologas Vilius Gužauskis
– solistas (baritonas) Andrius Apšega
– koncertmeisterė Beata Andriuškevičienė
– skaitovas Paulius Šironas
– Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas
– Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariai
Vakaro vedėjas literatūros kritikas Stasys Lipskis.
Maloniai kviečiame.
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBAS „PRAGIEDRULIAI“
Gedimino pr. 2/1-24, Vilnius LT01103
+370 658 11744
[email protected]
www.rokiskenai.lt
Kategorijos
Naujienos

Jono Rudoko knygos „Juozo Tūbelio laikai“ pristatymas

20190424_172354_0.pngKviečiame į Jono Rudoko knygos
„Juozo Tūbelio laikai”
pristatymus, kurie įvyks:
Dalyvaus knygos autorius.
20190424_170315_0.jpg
Kategorijos
Naujienos

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ visuotinis susirinkimas

20190111_001835_0.pngSveiki mielieji,
2019 m. sausio 19 d. (šeštadienį) Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyks Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ visuotinis klubo narių susirinkimas.
Nuo 11.00 iki 12.00 Karaliaus Gedimino salėje ( 3 aukšte) vyks kraštiečių registracija, nario mokesčio rinkliava, kraštiečių knygų paroda, Rokiškio krašto laikraščių prenumerata, kraštiečių bendravimas.
Darbotvarkė:
Laukiame svečių iš Rokiškio, Kauno rokiškėnų, sostinės kraštiečių klubų.
Maloniai kviečiu atvykti ir prašau pakviesti į susirinkimą pažįstamus kraštiečius, kurie galbūt nežino.
Taip pat pridedu kvietimą į mūsų krašto garbės piliečio Leonardo Kairiūkščio knygos pristatymą.
Pagarbiai,
Algis Narutis
Pirmininkas
VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ
KLUBAS „PRAGIEDRULIAI”
Gedimino pr. 2/1-24
Vilnius LT01103
+370 699 60911
[email protected]
www.rokiskenai.lt
Kategorijos
Naujienos

Liepsnelė 2018 Nr. 11

20181227_105240_0.png
Skaitykite Suvainiškio parapijos laikraštį „Liepsnelė“:
Liepsnelė 2018 Nr. 11
Kategorijos
Naujienos

Akad. L.Kairiūkščio Aiškinamojo miškininkystės terminų žodyno sutiktuvės

20190110_194243_0.png
2019 m. sausio 15 d. (antradienį) 13.00 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) Lietuvos mokslų akademijos nario, profesoriaus habilituoto daktaro, Švedijos karališkosios žemės ūkio ir miškų akademijos užsienio nario akad. Leonardo Kairiūkščio penkiakalbio Aiškinamojo miškininkystės terminų žodyno sutiktuvės.
Dalyvauja: žodyno autorius akad. Leonardas Kairiūkštis, akad. Stasys Karazija, žodyno recenzentai akad. Antanas Buračas, prof. Andrius Kuliešis ir kt., Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivės Jekaterina Tretjakova, Salvijus Povilaitis, Ugnė Aleksiejūnaitė ir koncertmeisterė mokytoja Vaiva Blažienė. Renginio vedėjai – Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas ir LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vedėja Aldona Daučiūnienė.
LMA ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUS | LMA HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS | LMA SKYRIUS „MOKSLININKŲ RŪMAI“
Kategorijos
Naujienos

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ 20 – mečio minėjimas

20181008_104145_0.png
Maloniai kviečiu į Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“  20-mečio paminėjimą, kuris į vyks Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13, Vilniuje, 2018 m. spalio 20 dieną.
Šventės dienotvarkė
10:00 val.
11:00 val.
13:00 val.
Rokiškio folkloro ansamblio „Gastauta“  koncertas
13:45 val.
Suneštinės šventinės vaišės, bendravimas, muzika
Algis Narutis
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas
10:00 val.
11:00 val.
13:00 val.
Rokiškio folkloro ansamblio „Gastauta“  koncertas
13:45 val.
Suneštinės šventinės vaišės, bendravimas, muzika